Kåpan Valbar

Kåpan Valbar är försäkringen hos oss för den valbara delen i det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 där du själv väljer vilken försäkringsgivare som ska förvalta dina pengar. Det är hos Statens tjänstepensionsverk, SPV, som du gör valet.

Född före 1988

Din arbetsgivare betalar varje månad in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön och det är du som väljer hur denna del ska förvaltas. Gör du inget val kommer vi att förvalta din pension i en traditionell försäkring med garanterad ränta.

Läs mer om valet på SPV.se
Från att du fyllt 61 år och under förutsättning att du slutat din statliga  anställning kan du välja att ta ut pensionen. Det gör du genom att skicka in en ansökan. Om du inte ansöker betalar vi ut pensionen från 65 år och livet ut. Pensionen betalas alltid livet ut från eller efter 65 år. Om du tar ut pensionen före 65 år kan du under vissa förutsättningar ta ut den under kortare tid. 

Läs mer om olika möjligheter att ta ut din pension

  • Du som är född före 1988 tillhör i de flesta fall  Avdelning II i tjänstepensionsavtalet PA 16.

Född 1988 eller senare

Din arbetsgivare betalar varje månad in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön. Om du tjänar mer än 38 438 kronor i månaden får motsvarande 20 procent för lön från 38 438 kronor och uppåt.

Gör du inget val kommer vi att förvalta din pension i en traditionell försäkring med garanterad ränta.

Läs mer om valet på SPV.se
Från att du fyllt 61 år kan du välja att ta ut pensionen. Du kan välja att ta ut pensionen livet ut eller under en begränsad period men under minst 10 år. Det gör du genom att du skicka in en ansökan. Om du inte ansöker betalar vi ut pensionen automatiskt från 70 år och livet ut.

  • Du som är född 1988 eller senare tillhör Avdelning I i tjänstepensionsavtalet PA 16.

Återbetalningsskydd

Väljer du inte aktivt att lägga till återbetalningsskydd på din Kåpan Valbar tecknas försäkringen utan återbetalningsskydd.

Väljer du att teckna den med återbetalningsskydd och du dör, betalar vi ut efterlevandepension till dina efterlevande under fem år från dödsfallet.  Det är det aktuella värdet på försäkringen som bestämmer storleken på utbetalningen. Återbetalningsskyddet upphör när du fyller 75 år. Din pension blir något lägre om du har med återbetalningsskydd.

Läs mer om återbetalningsskydd

Avkastning på ditt sparande

Kåpan valbar en traditionell försäkring med garanterad ränta. Vi förvaltar pengarna aktivt och på samma sätt för alla våra försäkringar. Vår förvaltning har låga kostnader och vi som arbetar med placeringar har lång erfarenhet av kapitalförvaltning.

Läs mer om räntor och avkastning

Vi har låga avgifter

Avgifterna för Kåpan Ålderspension är låga. Varje år tar vi ut en fast avgift på 6 kronor per försäkring och en avgift på 0,07 procent av ditt pensionskapital.

Om du vill flytta dina pengar

Pengar som är inbetalade efter 1 juli 2016 kan du flytta från oss till en annan försäkringsgivare. Vill du flytta dina pengar kan du göra det tidigast i april 2017. Du gör det genom att logga in på Dina pensionssidor på spv.se.

Avgifter

Fast avgift per år: 6 kronor
Kapitalavgift: 0,07 procent

Ränta

Återbäringsränta 2016: 7,3 procent
Garanterad ränta för nya premier: 1 procent

Läs mer om vår avkastning