Kåpan Ålderspension

Den individuella ålderspensionen är en del av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 03 där du själv väljer vilken försäkringsgivare som ska förvalta dina pengar. Det är hos Statens tjänstepensionsverk, SPV, som du gör det individuella valet i PA 03. Har du valt Kåpan Pensioner som försäkringsgivare heter försäkringen Kåpan ålderspension hos oss.

Läs mer om det individuella valet i PA 03 på SPV.se
När du är statligt anställd och har fyllt 23 år betalar din arbetsgivare varje månad in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön. Alla som har tjänstepensionsavtalet PA 03 har möjlighet att välja hur denna del ska förvaltas. Gör du inget val kommer vi att förvalta din pension i en traditionell försäkring med garanterad ränta.

Försäkringen betalas normalt ut från 65 år och livet ut. Du kan ta ut pensionen från en annan tidpunkt, dock tidigast från 61 år och senast från 70 år.

Läs mer om olika möjligheter att ta ut din pension

Återbetalningsskydd

Du kan teckna den individuella ålderspensionen med eller utan återbetalningsskydd. Väljer du att teckna den med återbetalningsskydd och du dör, betalar vi ut efterlevandepension till dina efterlevande under fem år från dödsfallet. Återbetalningsskyddet upphör när du fyller 75 år.  Det är det aktuella värdet på försäkringen som bestämmer storleken på utbetalningen. Du som inte gör ett aktivt val får Kåpan ålderspension med återbetalningsskydd.

Läs mer om återbetalningsskydd

Avkastning på ditt sparande

Kåpan Ålderspension en traditionell försäkring med garanterad ränta. Vi förvaltar pengarna aktivt och på samma sätt för alla våra försäkringar. Vår förvaltning har låga kostnader och vi som arbetar med placeringar har lång erfarenhet av kapitalförvaltning.

Läs mer om räntor och avkastning

Vi har låga avgifter

Avgifterna för Kåpan Ålderspension är låga. Varje år tar vi ut en fast avgift på 6 kronor per försäkring och en avgift på 0,07 procent av ditt pensionskapital.

Ränta

Återbäringsränta 2015: 3,0 procent
Garanterad ränta för nya premier: 0,3 procent

Läs mer om vår avkastning

Avgifter

Fast avgift per år: 6 kronor
Kapitalavgift: 0,07 procent