Kåpan Ålderspension

Kåpan Ålderspension är en valbar del i det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 där du själv väljer vilken försäkringsgivare som ska förvalta dina pengar. Det är hos Statens tjänstepensionsverk, SPV, som du gör valet.

Född 1987 eller tidigare

Din arbetsgivare betalar varje månad in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön och det är du som väljer hur denna del ska förvaltas. Gör du inget val kommer vi att förvalta din pension i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd.

Läs mer om valet på SPV.se
Från att du fyllt 61 år och du slutat din statliga anställning kan du välja att ta ut pensionen. Det gör du genom att skicka in en ansökan. Om du inte ansöker betalar vi ut pensionen från 65 år och livet ut. Pensionen betalas alltid livet ut från eller efter 65 år. Om du tar ut pensionen före 65 år kan du under vissa förutsättningar ta ut den under kortare tid. 

Läs mer om olika möjligheter att ta ut din pension

  • Du som är född 1987 eller tidigare tillhör i de flesta fall  Avdelning II i tjänstepensionsavtalet PA 16.

Född 1988 eller senare

Din arbetsgivare betalar varje månad in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön. Om du tjänar mer än 37 063 får du ytterligare 20 procent inbetald på den delen av din lön som är över 37 063 kronor. Det är du som väljer hur denna del ska förvaltas. Gör du inget val kommer vi att förvalta din pension i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd.

Läs mer om valet på SPV.se
Från att du fyllt 61 år kan du välja att ta ut pensionen. Du kan välja att ta ut pensionen livet ut eller under en begränsad period men minst under 10 år. Det gör du genom att du skicka in en ansökan. Om du inte ansöker betalar vi ut pensionen från 70 år och livet ut.

  • Du som är född 1988 eller senare tillhör Avdelning I i tjänstepensionsavtalet PA 16.

 Återbetalningsskydd

Du kan teckna Kåpan Ålderspension med eller utan återbetalningsskydd. Väljer du att teckna den med återbetalningsskydd och du dör, betalar vi ut efterlevandepension till dina efterlevande under fem år från dödsfallet. Återbetalningsskyddet upphör när du fyller 75 år.  Det är det aktuella värdet på försäkringen som bestämmer storleken på utbetalningen. Du som inte gör ett aktivt val får Kåpan Ålderspension utan återbetalningsskydd.

Läs mer om återbetalningsskydd

Avkastning på ditt sparande

Kåpan Ålderspension en traditionell försäkring med garanterad ränta. Vi förvaltar pengarna aktivt och på samma sätt för alla våra försäkringar. Vår förvaltning har låga kostnader och vi som arbetar med placeringar har lång erfarenhet av kapitalförvaltning.

Läs mer om räntor och avkastning

Vi har låga avgifter

Avgifterna för Kåpan Ålderspension är låga. Varje år tar vi ut en fast avgift på 6 kronor per försäkring och en avgift på 0,07 procent av ditt pensionskapital.

Om du vill flytta dina pengar

Pengar som är inbetalade efter 1 juli 2016 kan du flytta från oss till en annan försäkringsgivare. Vill du flytta dina pengar kan du göra det tidigast i maj 2017. Du gör det genom att logga in på Dina pensionssidor på spv.se.

Ränta

Återbäringsränta 2015: 3,0 procent
Garanterad ränta för nya premier: 1 procent

Läs mer om vår avkastning

Avgifter

Fast avgift per år: 6 kronor
Kapitalavgift: 0,07 procent