Blanketter

Här hittar du våra blanketter för nedladdning. Fyll i blanketten och skicka in den till oss. Adressen hittar du på blanketten.

BlankettNummerBeskrivning
Ansökan om att ta ut pension från Kåpan Pensioner före 65 år (pdf, nytt fönster) 1506 Börja ta din pension hos Kåpan Pensioner före 65 år. Ange det datum då du vill att försäkringen ska börja betalas ut.
Ansökan om att ut pension efter 65 år eller ändra period för utbetalningen (pdf, nytt fönster) 1517 Skjut upp din pension hos Kåpan Pensioner till efter 65 år. Ange det datum då du vill att försäkringen ska börja betalas ut.
Lägg till återbetalningsskydd (pdf, nytt fönster) 4014a Lägg till återbetalningsskydd på din pension hos Kåpan Pensioner.
Ta bort återbetalningsskydd (pdf, nytt fönster) 4014b Ta bort återbetalningsskydd på din pension hos Kåpan Pensioner.
Särskilt förmånstagarförordnande för Kåpanförsäkringar (pdf, nytt fönster) 1520 Ändra vem som får dina pengar om du dör, så kallat särskilt förmånstagarförordnande. Endast för dig som har återbetalningsskydd på din pension.
Anmälan av konto för insättning av pension (pdf, nytt fönster)  - Meddela Swedbank vilken bank du har och vilket kontonummer pengarna ska sättas in på. Har du ett konto i Sverige kan du även meddela ditt konto direkt på webben via swedbank.se/kontoregister