Bo utomlands

Om du flyttar utomlands eller redan bor utomlands är det några saker du behöver tänka på.

Du som flyttar utomlands

Du som flyttar utomlands behöver anmäla din nya adress och vilket kontonummer du vill att din pension ska betalas in på. Om du inte anmäler ett kontonummer kommer vi att betala ut din pension med check

Det här behöver du göra när du flyttar utomlands

  1. Anmäl din nya adress till Skatteverket. Mer information om hur du gör det finns på deras webbplats. Vi får automatiskt din nya adress från Skatteverket.

    Skatteverkets webbplats

  2. Nordea sköter alla våra utbetalningar. Du måste därför anmäla ditt kontonummer och vilken bank du har till Nordea. Du anmäler ditt nya kontonummer på blanketten här nedanför.

Utbetalning av lön och pension för dig som bor utomlands (pdf, nytt fönster)

Du som bor utomlands

Om du har pension och bor utomlands måste du varje år skicka in ett levnadsintyg. Du skickar in levnadsintyget till Pensionsmyndigheten eller till SPV. Levnadsintyget är ett sätt för dig som är bosatt utanför Sverige att intyga för oss att du fortfarande lever.