Olika möjligheter att ta ut din pension

Det finns många olika alternativ när du börjar planera inför att gå i pension. Din pension kommer normalt från flera olika håll och det finns många villkor och möjligheter att ta ställning till.

Du bör i god tid innan din pensionering skapa dig en bild av storleken på ditt kapital och ungefär hur mycket det blir i pension varje månad. Lättast gör du det genom att besöka webbplatsen minpension.se och logga in för att se var du har ditt sparande och hur mycket.

Din försäkring hos oss har olika villkor beroende på vilken försäkring du har, men följande gäller för alla:

  • Du kan välja att ta ut din pension från oss livet ut
  • Vid utbetalning livet ut upphör återbetalningssksyddet när du fyller 75 år.
  • Du kan inte stoppa dina utbetalningar när du har börjat ta ut din pension.
  • Mindre kapital  kan vi betala ut som ett engångsbelopp.
  • Har du sjukpension eller tillfällig sjukpension kan du inte ta ut din tjänste­pension före 65 års ålder

Det finns en rad olika möjligheter och begränsningar beroende på vilken eller vilka av våra försäkringar du har. Men oavsett försäkring rekom­menderar vi att du tar kontakt med oss och berättar om dina planer på att gå i pension och hur du vill ha din pension utbetald.

Om du vill ta ut pensionen från eller efter 65 år

Du kan välja att ta ut pensionen senare än 65 år.

Läs mer om vad som gäller för dig som vill ta ut pensionen från eller efter 65 år

Om du vill ta ut pensionen före 65 år

Du kan välja att ta ut din pension tidigare än 65 år. Du måste då ha avslutat din statliga anställning och passerat en viss ålder. Vilken ålder du måste ha passerat är olika för de olika pensionerna.

Läs mer om vad som gäller för dig som vill ta ut pensionen före 65 år