Återbäringsränta

Återbäringsräntan motsvarar utvecklingen av värdet på våra tillgångar. Kåpan Pensioner har generationsbaserat sparande med fyra generationsportföljer med olika återbäringsräntor. Vilken generationsportfölj du tillhör beror på din ålder.

Risknivån i de olika generationsportföljerna är olika vilket avspeglas av skillnaden i tillgångsfördelning mellan huvudsakliga placeringsområden aktier, obligationer och fastigheter.  Du som är ung och därmed har lång tid kvar till pension får en högre risk i ditt sparande för att få möjlighet till en högre avkastning, medan du som är äldre och har kort tid kvar till pensionen får en lägre risk i ditt sparande.

Hur vi förvaltar de olika generationsportföljerna

Vi redovisar här våra olika återbäringsräntor utifrån de fyra generationsportföljer vi har. Här kan du se vad den varit den senaste månaden och det senaste året.

    Januari 2018Senaste 12 månaderna
Under 40 1,5 % 9,8 %
40-49 år 1,2 % 8,8 %
50-59 år 1,0 % 7,8 %
Över 60 år 0,7 %

6,6 %

 

Återbäringsräntor för 2017

 Senaste 12 månaderna
Under 40 8,7 %
40-49 år 7,8 %
50-59 år 7,0 %
Över 60 år

5,9 %

Tidigare årsräntor

ÅrRänta
2016 7,3 %
2015 3,0 %
2014 12,7 %
2013 12,0 %
2012 8,0 %
2011 5,0 %
2010 8,0 %
2009 8,0 %

Återbäringsräntan kan vara både positiv och negativ

Den återbäring som ditt pensionskapital räknas om med kan vara positiv eller negativ vid enskilda tillfällen. Normalt är ditt pensionskapital större än ditt garanterade kapital, det är därför storleken på ditt pensionskapital som kom­mer att avgöra nivån på din pension. Vi räknar om ditt pensionskapital varje månad. Du följa utvecklingen av din pension genom att uppdatera dina belopp på minpension.se.

Webbplatsen minpension.se

För dig som får din pension utbetald räknar vi om ditt månadsbelopp i januari varje år.

 

Återbäringsränta