Aktiviteter det senaste året

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete. För att du som medlem enkelt ska kunna ta del av vårt dagliga arbete mot en mer hållbar organisation kommer vi att löpande publicera de åtgärder som vi, våra samarbetspartners eller våra förvaltare har gjort.

 Det här har vi gjort under 2017:

 • Inom ränteförvaltningen har vi utökat vårt innehav i Castellum till maxlimit. Castellum har under året utmärkt sig som den mest hållbara fastighetsutvecklaren i världen.
 • Vi har investerat i Vasakronans gröna obligationer.
 • Som en av de större investerarna i Sveafastigheter har Kåpan Pensioner stöttat byggnationen av ett så kallat plusenergihus i Västerås. Det kommer att bli Sveriges första flerbostadshus som uppförs som plusenergihus, vilket i korthet innebär att huset producerar mer energi än vad det förbrukar. Detta görs bland annat genom energi från solceller och att man tar vara på överskottsvärme.
 • Vi har fortsatt att fördjupa samarbetet med ISS-Ethix. Med hjälp av dem har vi medverkat i påverkansarbete genom att aktivt föra dialog med 105 bolag hittills i år. Tack vare deras verktyg och analyser kan vi löpande bevaka och utvärdera den egna portföljen.
 • Vi har under året arbetat aktivt med en av våra huvudförvaltare av globala aktier, SSGA, att öka fokus kring ESG-frågor (miljö, socialt ansvar och bolagstyrning) i förvaltningen. Det har bland annat resulterat i ett byte av index för vår breda globala indexfond till MSCI ESG Universal.
 • I november investerade vi i en nystartad indexfond hos Handelsbanken med en tydlig ESG-inriktning, Handelsbankens indexfond Global Småbolag Index Criteria. I det indexet har börsbolag som inte följer Handelsbankens hållbarhetskrav sorterats bort.
 • Vi har investerat i tre nya tillväxtmarknadsfonder med tydlig ESG-profil. Även vår indexfond har ändrats till en ESG-anpassad indexfond för tillväxtmarknader.
 • Genom aktivt delägarskap i Bergvik Skog har vi varit delaktig i att få byggrätter till 32 stycken vindkraftverk utanför Falun. Ytterligare drygt 200 vindkraftverk är under utveckling inom projektet.
 • Via Svenska Handelsfastigheter har vi investerat i en handelsfastighet i Södertälje. Den stora hyresgästen Coop är delvis energiförsörjande via solpaneler på taket. Fastigheten ligger i Vasa handelsplats, vilket är ett av de större externhandelsområdena i Södertälje.
 • Vi har skickat en enkät till våra samtliga externa fondförvaltare för att få en bättre översikt över deras hållbarhetsarbete. Utifrån enkätsvaren har vi sammanställt frågor som förvaltare ska ta med till möten med de externa fondförvaltarna. Detta för att följa upp och visa att Kåpan Pensioner är aktiva i hållbarhetsfrågan.
 • Genom vårt medlemskap i Swesif har våra medarbetare deltagit på seminarier där hållbarhet inom finansbranschen har diskuteras.