Din statliga tjänstepension

Tjänstepensionen är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som arbetar statligt omfattats av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 03, som förhandlats fram av Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på det statliga området. Tjänstepensionen i PA 03 består av tre delar: kompletterande ålderspension (Kåpan Tjänste), individuell ålderspension och förmånsbestämd ålderspension.

Kåpan Tjänste - Kompletterande ålderspension

Varje månad betalar arbetsgivaren in pengar som motsvarar 2 procent av din lön. Pengarna förvaltas av Kåpan Pensioner i en traditionell försäkring. Vi betalar automtiskt ut den kompletterande ålderspensionen till dig från 65 år och i fem år. Denna försäkring heter hos oss Kåpan Tjänste.

Läs mer om Kåpan Tjänste

Det finns även möjlighet att göra extra avsättningar till din pension istället för exempelvis högre lön eller fler semesterdagar. Den försäkringen heter Kåpan Extra.

Läs mer om Kåpan Extra

Individuell ålderspension - valbar

Om du tillhör Avdelning II har du även en individuell ålderspension. Till den betalar din arbetsgivare varje månad in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön. Du bestämmer du själv hur den individuella ålderspensionen ska förvaltas, i traditionell försäkring eller fondförsäkring och vilken försäkringsgivare som ska förvalta dina pengar. Har du valt Kåpan Pensioner som förvaltare så heter försäkringen Kåpan Ålderspension hos oss.

Läs mer om Kåpan Ålderspension

Förmånsbestämd ålderspension

Som statligt anställd kan du också ha en förmånsbestämd ålderspension. Den administrerar SPV.

Läs mer om förmånsbestämd ålderspension på SPV:s webbplats

Din samlade pension

Din pension kommer från flera olika håll. Basen är den allmänna pensionen som du får från Pensionsmyndigheten. De flesta som arbetar har också en kollektivavtalad tjänstepension genom sin arbetsgivare. Du som har arbetat statligt får statlig tjänstepension. Vissa har dessutom ett privat pensionssparande. Pensionspengarna läggs ihop och blir din totala pension. På minpension.se kan du logga in och få en samlad bild av hela din pension.

Illustration pyramid

Pyramiden visar de olika delarna av pensionen. Allmän pension, tjänstepension och privat pension.