Blanketter

Här hittar du våra blanketter för nedladdning. Fyll i blanketten och skicka in den till oss. Adressen hittar du på blanketten.

BlankettNummerBeskrivning
Ansöka om att ta ut pension från Kåpan Pensioner före 65 år (pdf, nytt fönster) 1506 Börja ta din pension hos Kåpan Pensioner före 65 år. Ange det datum då du vill att försäkringen ska börja betalas ut.
Ta ut pension efter 65 år eller ändra period för utbetalningen (pdf, nytt fönster) 1517 Skjut upp din pension hos Kåpan Pensioner till efter 65 år. Ange det datum då du vill att försäkringen ska börja betalas ut.
Anmälan om kontouppgifter (pdf, nytt fönster) - Meddela Nordea vilken bank du har och vilket kontonummer pengarna ska sättas in på.
Lägg till återbetalningsskydd (pdf, nytt fönster) 4014a Lägg till återbetalningsskydd på din pension hos Kåpan Pensioner.
Ta bort återbetalningsskydd (pdf, nytt fönster) 4014b Ta bort återbetalningsskydd på din pension hos Kåpan Pensioner.
Särskilt förmånstagarförordnande för Kåpanförsäkringar (pdf, nytt fönster) 1520 Ändra vem som får dina pengar om du dör, så kallat särskilt förmånstagarförordnande. Endast för dig som har återbetalningsskydd på din pension.
Utbetalning av lön och pension för dig som bor utomlands (pdf, nytt fönster)  - Meddela Nordea vilken bank du har och vilket kontonummer i utlandet pengarna ska sättas in på.