Ditt pensionsbesked

I pensionsbeskedet får du en sammanställning över din pension hos Kåpan Pensioner. Du som tillhör tjänstepensionsavtalet PA 16 eller har en livränta enligt tjänstepensionsavtalet PA-91 får ett samordnat pensionsbesked med uppgifter från både Kåpan Pensioner och SPV i samma kuvert.

På Dina Pensionsidor kan du logga in för att se ditt senaste pensionsbesked.

Logga in på Dina pensionssidor

På minpension.se kan du logga in och få en samlad prognos över vad din ålderspension blir med allmän pension, tjänstepension och privat pension. I prognosen kan du bland annat se hur framtida inbetalningar påverkar din pension och vad pensionen blir om du tar ut den vid en annan ålder än 65 år.

Logga in på minpension.se

Illustration värdeutveckling

Namnet på den försäkring du har hos oss:

Kåpan Tjänste  – Har alla statligt anställda.

Kåpan Valbar – Den valbara delen av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 där du själv väljer vilken försäkringsgivare som ska förvalta dina pengar.

Kåpan Extra – Genom lokala kollektivavtal kan din arbetsgivare göra extra avsättningar till din pension.

Kåpan Plus – En privat pensionsförsäkring som du själv betalar in premier till.

Återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande (make, maka, sambo, barn) får dina pensionspengar om du dör. Har du en försäkring utan återbetalningsskydd blir din pension istället något högre eftersom du får del av arvsvinsten. Arvsvinst är pengar efter avlidna, med försäkringar utan återbetalningsskydd, som fördelas ut till andra i kollektivet med samma typ av försäkring. Återbetalningsskydd kan väljas inom sex månader efter nyteckning eller inom ett år efter du gift dig eller blivit sambo eller fått barn. I annat fall kan du välja återbetalningsskydd för kommande premier. Har du valt återbetalningsskydd kan du när som helst ta bort det. Det går inte att ändra återbetalningsskyddet efter att du börjat ta ut din pension.

Olika möjligheter att ta ut din pension – Din pension hos Kåpan Pensioner betalas automatiskt ut från 65 år, men du kan också välja att ta ut pensionen senare och under vissa förutsättningar även tidigare än 65 år. Kåpan Vabar (den valbara delen) betalas ut hela livet, övriga pensionsförsäkringar betalas ut under fem år. Det går att välja att ta ut pensionen under en längre tid och i undantagsfall även under en kortare tid.

Illustration värdeutveckling 2

Det ingående värdet 2016-01-01 summeras med inbetalda premier, värdeförändring och arvsvinst samt minskas med avgifter och avkastningsskatt och bildar det utgående värdet 2016-12-31.

Inbetalda premier visar hur mycket premier som betalats in under året.

Värdeförändringen består av återbäringsräntan under året.

Arvsvinst uppstår om det finns pengar kvar på en försäkring när en försäkrad avlider och det inte finns något återbetalningsskydd. Pengarna fördelas till övriga försäkrade som har samma typ av försäkring. Fördelat belopp kallas arvsvinst.

Avgifterna för dig som sparar hos Kåpan Pensioner är låga. Vi tar ut en fast avgift på 6 kronor per försäkring och en avgift på 0,07 procent av ditt pensionskapital.

Avkastningsskatten är en schablonskatt som är lika för alla pensionssparare oavsett sparform. Storleken på skatten varierar efter storleken på föreningens tillgångar och nivån på statslåneräntan. Den fördelas på varje försäkring i relation till storleken på ditt pensionskapital.
Illustration värdeförändring 3

Längst ner till höger i tabellen ser du totalt värde, garanterat värde och totalt inbetalda premier för alla dina försäkringar. Om du jämför totalt inbetalda premier med totalt värde ser du hur stor den totala värdeutvecklingen har blivit sedan du började ditt sparande. Mellanskillnaden mellan totalt värde och garanterat värde är storleken på den återbäring som du fått utöver den garanterade räntan. Om avkastningen på tillgångarna blir låg i framtiden kan återbäringen återtas. Ditt garanterade värde stiger varje år med den garanterade räntan.