När får jag min pension?

Vi betalar ut din pension den 18:e eller den 19:e varje månad.

Om du är född dag 1–15 i månaden betalar vi ut pengarna den 18:e. Är du född dag 16–31 i månaden betalar vi ut pengarna den 19:e. Om datumet inträffar på en helg betalar vi ut pensionen den vardag som är närmast i stället.

Pengarna kommer in på ditt konto senast klockan 9.00 på din utbetalningsdag.

XS SM MD LG XL