När får jag min pension?

Vi betalar ut din pension den 18:e eller 19:e varje månad. Om datumet inträffar på en helg betalar vi ut pensionen den vardag som är närmast i stället.

Om du är född dag 1–15 i månaden betalar vi ut pengarna den 18:e varje månad. Är du född dag 16–31 i månaden betalar vi ut pengarna den 19:e. Om utbetalningsdagen är på en söndag eller på en omedelbart därpå följande helgdag betalas pensionen ut på närmast följande helgfria vardag. Om utbetalningsdagen är på en annan helgdag, på en lördag eller på midsommarafton betalas pensionen ut på närmast föregående helgfria vardag.

Utbetalning livet ut eller under en begränsad tid

Du kan om välja om din pension ska betalas livet ut eller under en begränsad tid. Den förväntade återstående livslängden för dig som i år fyller 65 år är 23 år och 4 månader. Det innebär att en utbetalning på fem år ger dig en högre pension under en relativt kort tid av din förväntade tid som pensionär.

Skydd om du lever länge

Vi använder bland annat livslängdsantaganden för att bestämma hur stor din pension blir per månad. Väljer du att din pension ska betalas livet ut och du lever längre än förväntat fortsätter vi att betala ut din pension. Detta är en del av försäkringen och vi garanterar alltså att du får pension från oss varje månad även om du lever länge.

Läs mer om skydd om du lever länge

Pensionsutbetalning per år med ett pensionskapital på 100 000 konor och en antagen återbäringsränta på 5 procent