Nu är det vi som betalar ut dina pengar

Från maj 2019 betalar vi på Kåpan Pensioner ut din pension från våra försäkringar som du tidigare fått utbetald av SPV. Om du också har pension från SPV fortsätter de att betala ut de pengarna.

Från maj 2019 gäller det här:

  • Du får en ny utbetalningsspecifikation från oss där du kan se vad vi betalar ut och hur länge.
  • Vi drar 30 procent i skatt eller det du har meddelat oss.
  • Vi betalar ut pengarna till samma kontonummer som SPV betalat ut till.

Text på ditt kontoutdrag

På ditt kontoutdrag redovisar banken din utbetalning från oss som Pension.

Vi redovisar alla delar från oss

Hittills har till exempel Kåpan Tjänste och Kåpan Valbar redovisats på en rad som Kåpan Tjänste på din utbetalningsspecifikation. Nu kan du får fler poster  än tidigare då vi nu redovisar alla försäkringar var för sig. Har du dessutom flera försäkringar av samma slag kan du till exempel ha två Kåpan Valbar på din specifikation.

Exempel på utbetalningsspecifikation

Skatt

Vi drar 30 procent i skatt. Har du meddelat att du vill ha ett högre skatteavdrag i procent drar vi även det fortsättningsvis. Om vi är den som betalar ut mest till dig i månaden kan du begära att vi drar mer i skatt.

Allmänna frågor

Varför slutar SPV betala ut pension från Kåpan Pensioner?

Från 2019 gäller en ny skattelag som innebär att den som rapporterar in skatt och betalar ut pengarna ska vara densamma. Därför blir Kåpan Pensioner egen utbetalare.

Varför får jag en lägre utbetalning än jag fick tidigare?

Det du får utbetalt kan bli lägre på grund av skatten. Om du har en utbetalning idag som är över 14 000 kronor har SPV dragit skatt enligt tabell, vilket kan vara lägre än 30 procent. Från maj drar vi 30 procent, om du inte meddelat oss ett annat skatteavdrag, vilket kan vara högre än den skatt du haft enligt tabell.

Varför gäller inte mitt jämkningsbeslut längre?

Om du har ett beslut om jämkning från Skatteverket gäller det för den som är huvudutbetalare. Kåpan Pensioner är så kallad sidoutbetalare och du behöver i så fall ett särskilt beslut från Skatteverket utställt på Kåpan Pensioner.

Hur gör jag med skattebeslut framöver?

Du måste ansöka hos Skatteverket om skattebeslut separat för Kåpan Pensioner och SPV.

Vad händer med min särskilda inkomstsskatt (SINK)?

Skatteverket har bestämt att beslut om SINK även gäller för Kåpan Pensioner tills vidare.

Vad händer med mitt höjda skatteavdrag?

Om du har en höjd skatt i procent följer det med. Har du extra skatt som ett belopp följer det inte med. Om Kåpan Pensioner är den som betalar ut mest till dig i månaden kan du begära att vi drar en högre skatt. Hör av dig till kundservice på 060-18 75 85 om du vill ändra eller ta bort ditt extra skatteavdrag.

Kan jag få pengarna på en utbetalningsavi?

Nej, från maj 2019 betalar vi bara ut till anmält konto. Om du inte anmält ett konto får du inga pengar utan de stannar hos oss tills du har anmält ett konto och hör av dig.

Varför får jag en krona mindre nu?

Det beror på att det nya utbetalningssystemet som vi använder avrundar ören på skatt uppåt, alltså en krona mer i skatt. Det system som SPV använder avrundar ören på skatt neråt. Om vi avrundar uppåt för dig och betalar in en krona mer i skatt, hamnar den kronan på ditt skattekonto.

Varför ser jag inte min engångsutbetalning på specen för min vanliga utbetalning?

Om du ska få en engångsutbetalning och har eller börjar att få en månadsvis utbetalning får du en specifikation för engångsutbetalningen och en för din löpande utbetalning.

Frågor om min specifikation

Varför försvinner delarna från Kåpan Pensioner från Dina utbetalningar på spv.se?

Eftersom SPV inte längre betalar ut pension åt Kåpan Pensioner kan de inte heller redovisa det på Dina utbetalningar.

Kan jag se mina utbetalningar på kapan.se?

Om du loggar in kan du se det belopp vi betalar ut före skatt. Vi planerar att kunna visa all information om utbetalning inom en snar framtid.

Vad är Kåpan Valbar?

Försäkringen Kåpan Valbar hette tidigare Kåpan Ålderspension. Den bytte namn i samband med att det nya tjänstepensionsavtalet PA 16 infördes.

Frågor om konto

Till vilket konto betalar Kåpan Pensioner ut mina pengar?

Vi betalar ut dina pengar till det konto du anmält till Swedbanks kontoregister. Har du frågor om kontoanmälan ska du kontakta Swedbank på 08-585 900 00.

Varför behöver jag anmäla konto för att få en utbetalning?

Kåpan Pensioner betalar ut pengarna via Swedbank. Du behöver anmäla till vilken bank och kontonummer som du vill ha pengarna. Det gör du enklast på swedbank.se/kontoregister. För att du ska vara säker på att du får dina pengar behöver du se till att anmäla konto i god tid innan din första utbetalning.
Det går också bra att anmäla konto på en blankett Anmälan av konto för insättning av pension (pdf, nytt fönster)

Jag har inte fått mina pengar, vad ska jag göra?

Du behöver anmäla till vilken bank och kontonummer som du vill ha pengarna. Det gör du enklast på swedbank.se/kontoregister. När du gjort det ska du hör av dig till oss på 060-18 75 85 så kan vi betala ut pengarna till ditt konto.

Jag har anmält konto nu, när får jag min utbetalning?

När du har kontaktat oss kan vi betala ut dina pengar inom en månad.

Kan jag få SPV:s och Kåpan Pensioners utbetalningar till olika konton?

Ja, men då behöver du kontakta Swedbank på 08-585 900 00.

Frågor om skatt

Hur mycket drar ni i skatt?

Vi drar 30 procent i skatt.

Kan jag ha ett högre skatteavdrag?

Ja, om vi är den som betalar ut mest till dig i månaden kan du begära att vi drar mer i skatt. Ring kundservice på 060-18 75 85 och tala om vilken procent vi ska dra, exempelvis 35 procent i stället för 30 procent.

Kan ni dra skatt enligt tabell?

Nej, det kan vi inte göra.

Kan Kåpan Pensioner registrera ett jämkningsbeslut utställt till huvudarbetsgivare?

Nej, du måste ha ett beslut från Skatteverket som är utställt på Kåpan Pensioner.

Varför ser jag inte att ni dragit särskild inkomstskatt?

På din utbetalning är rätt skatt är dragen men just nu står det Avdrag för preliminärskatt, 30 procent eller det du begärt. Det här är något vi kommer att jobba om till nästa gång du får en utbetalningsspecifikation. Då ska det stå att avdraget är för särskild inkomstskatt.

Frågor om utbetalning

Vad står det på mitt kontoutdrag?

På ditt kontoutdrag redovisar banken din utbetalning från oss som Pension.

Vilka datum betalar Kåpan Pensioner ut på?

Vi betalar ut pengarna den 18:e eller 19:e i månaden beroende på vilken dag i månaden du är född. Är den 18:e eller 19:e en helg betalar vi närmaste vardag.