Ta ut pensionen före 65 år

Du kan välja att ta ut din pension tidigare än 65 år. Du måste då ha avslutat din statliga anställning (gäller inte Kåpan Plus) och uppnått en viss ålder. Vilken ålder du måste ha uppnått är olika för de olika pensionerna.

Logga in på Mina sidor

För att ansöka om att ta ut din pension före 65 år loggar du in på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Om du inte har möjlighet att logga in kan du använda vår blankett. 

Ansöka om att ta ut pension från Kåpan Pensioner före 65 år (pdf, nytt fönster)

 

Vid vilken ålder kan jag ta ut min pension?

I de flesta fall får du tidigast ta ut din pension från oss när du fyller 61 år.

I de här fallen kan du ta ut din pension tidigare än 61 år

 • Kåpan Plus kan du ta ut från 55 år.
 • Om du har rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser eller om du har 60 år som pensionsålder kan du ta ut Kåpan Tjänste och Kåpan Extra från 60 år, Kåpan Valbar kan du ta ut tidigast från 61 år.
 • Om du tillhör det äldre pensionsavtalet PA-91 kan du ta ut pensionen från 55 år.
 • Har du arbetat på Försäkringskassan före 1 januari 2005 får du ta ut  din pension från den tiden från 55 år.
 • Har du en pension som gäller enligt Postnords pensionsavtal ITP-P får du ta ut din pension från 55 år.

Så länge betalar vi ut pension till dig

Kåpan Tjänste, Kåpan Extra och Kåpan Plus

 • Om det garanterade värdet är mindre än 30 procent av ett prisbasbelopp betalar vi ut pensionen som ett engångsbelopp.
 • Om det garanterade värdet är större och du inte gör något val betalar vi ut pensionen under fem år.
 • Det går att välja att ta ut pensionen under en längre tid än fem år, då med ett lägre månadsbelopp.
 • Pensionen kan även betalas månadsvis livet ut. Väljer du livslång utbetalning och har ett återbetalningsskydd gäller det fram till och med månaden före du fyller 75 år.

Läs mer om begränsad eller livslång utbetalning

 • Vill du ta ut pensionen under en begränsad tid kan du som längst få pensionen utbetald under 20 år.
 • Om du tar ut pensionen före 65 år och den sista utbetalningen sker månaden innan du fyller 65 år, kan du få pensionen utbetald under en kortare tid än fem år. Du måste dock få pensionen utbetald under minst tre år.
 • Om det garanterade värdet är mindre än ett prisbasbelopp kan du ansöka om att få pensionen utbetald som ett engångsbelopp.

Kåpan Valbar

 • Om det garanterade värdet är mindre än 30 procent av ett prisbasbelopp betalar vi ut pensionen som ett engångsbelopp.
 • Om du inte gör ett val och det garanterade värdet är större än 30 procent av ett prisbasbelopp betalar vi ut Kåpan Valbar livet ut.
 • Du kan få pensionen utbetald under en begränsad tid. Den sista utbetalningen måste då ske månaden innan du fyller 65 år.

Läs mer om begränsad eller livslång utbetalning

 • Om det garanterade värdet är mindre än ett prisbasbelopp kan du ansöka om att få pensionen utbetald som ett engångsbelopp.

Övriga regler

Om du får din pension utbetald under en begränsad period före 65 år får storleken på din sammanlagda statliga tjänstepension inte vara högre än:

 • 80 procent av den del av din lön som är under 7,5 inkomstbasbelopp.
 • 70 procent av den del av din lön som är mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp.
 • 40 procent av den del av din lön som är mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp.

Har du sjukpension?

Har du sjukpension kan du inte ta ut Kåpan Tjänste eller Kåpan Valbar före 65 år. Det beror på att det betalas in till din pension varje månad fram till att du fyller 65 år.