Ta ut pensionen från eller efter 65 år

Pensionen från Kåpan betalas ut med automatik från den månad du fyller 65 år. Du kan välja att ta ut pensionen senare än 65 år.

För att ta ut pensionen senare eller för att ändra perioden för utbetalning fyller du i blanketten Ansöka om att ta ut pension från Kåpan Pensioner efter 65 år.

Ta ut pension efter 65 år eller ändra period för utbetalningen (pdf, nytt fönster)

Viktigt! Om du vill ta ut pensionen efter 65 år behöver vi din blankett två månader innan du fyller 65 år. Efter det kan du inte skjuta upp eller stoppa din utbetalning.

Så länge betalar vi ut din pension till dig

Kåpan Tjänste, Kåpan Extra och Kåpan Plus

  • Om det garanterade värdet är mindre än 30 procent av ett prisbasbelopp betalar vi ut pensionen som ett engångsbelopp.
  • Om det garanterade värdet är större och du inte gör något val betalar vi ut pensionen under fem år.
  • Det går att välja att ta ut pensionen under en längre tid än 5 år, då med ett lägre månadsbelopp.
  • Pensionen kan även betalas ut livet ut. Väljer du livslång utbetalning och har ett återbetalningsskydd gäller det fram till och med månaden före du fyller 75 år.

Läs mer om begränsad eller livslång utbetalning

  • Vill du ta ut pensionen under en begränsad tid kan du som längst få pensionen utbetald under 20 år.
  • Om det garanterade värdet är mindre än ett prisbasbelopp kan du välja att ta ut pensionen som ett engångsbelopp.

Kåpan Valbar

  • Om det garanterade värdet är mindre än 30 procent av ett prisbasbelopp betalar vi ut pensionen som ett engångsbelopp.

  • om det garanterade värdet är mindre än ett prisbasbelopp kan vi betala ut pensionen som ett engångsbelopp.

  • Om garanterade värdet är större betalar vi ut Kåpan Ålderspension livet ut.