Exempel på hållbara investeringar

Vi arbetar hela tiden med att förbättra vårt arbete inom hållbarhet. Här lyfter vi fram intressanta gröna investeringar eller andra åtgärder vi gjort inom hållbarhet.

Gröna obligationer är en viktig del av vår ränteportfölj

En grön obligation är kapital som öronmärkts för att skapa miljönytta. Det kan röra sig om ett specifikt projekt eller tillgång som någon behöver låna pengar till. Vi ökar hela tiden andelen gröna obligationer i vår ränteportfölj. Vid halvårsskiftet 2021 bestod vår ränteportfölj av ungefär 10 procent gröna obligationer.

Vi har till exempel investerat i en grön obligation med fokus på att modernisera Europas tågtrafik. En annan av våra gröna obligationer fokuserar på gröna lån som främjar övergången till en klimatsmart ekonomi.