Delårsrapport juni 2017

2017-08-23

Resultatet för det första halvåret 2017 var en avkastning på 4,5 procent. Konsolideringsgraden uppgick till 100 procent per den 30 juni. Omkostnaderna fortsatte att ligga på en låg nivå, 0,06 procent på årsbasis. Solvensgraden uppgick till 166 procent. Du kan ta del av delårsrapporten genom att ladda ner den som pdf via länken nedan.

Delårsrapport juni 2017 (pdf, nytt fönster)