Kåpan investerar i ett miljöledande fastighetsprojekt

2018-09-05

Kåpan pensioner har åtagit sig att investera totalt cirka 100 MSEK i Cykelkungen ett miljöledande fastighetsprojekt i Uppsala. Sveafastigheter kommer i samarbete med föreningen bygga 101 hyresrättslägenheter i Östra Sala Backe med beräknad byggstart fjärde kvartalet 2018 och planerad inflyttning till tredje kvartalet 2020.

Cykelkungen är ett pilotprojekt och bygger på mobilitet. Tanken är att det ska finns olika lösningar för att klara sig utan bil, exempelvis leveransboxar vid lägenheterna, en cykelpool där hyresgästerna kan hyra en lastcykel eller en elcykel. Projektet innehåller inte några parkeringsplatser men hyresgästerna kommer att erbjudas gruppmedlemskap i en bilpool. Fastigheten kommer att ha solceller på taket i kombination med sedum.