Vi lägger om vår globala aktieportfölj för ökat fokus på hållbarhet

2018-12-11

Vi har de senaste åren arbetat aktivt med att ta fram en modell som gör det enklare och mer effektivt att hantera våra hållbarhetskriterier. Det har resulterat i att vi nu har sålt våra indexfonder för att istället äga och förvalta en stor andel av våra aktier själva.

Vi har avvecklat 8 passiva fonder som varit investerade i över 2 000 aktier. Vi har nu skapat en egen basportfölj med cirka 300 aktier. Vår urvalsprocess går ut på att vi strävar efter en avkastning och risk i nivå med MSCI:s världsindex (MSCI World) men där vi samtidigt aktivt kan välja bort och välja in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv. Det ger oss ökade möjligheter att påverka innehaven och utföra ett aktivt hållbarhetsarbete samtidigt som vi fortsätter att ha en kostnadseffektiv förvaltning.

De tio största innehaven per 7 december:

  • Apple
  • Microsoft
  • Amazon
  • Alphabet
  • Johnson & Johnson
  • JP Morgan Chase
  • Facebook
  • Nestle
  • Bank of America
  • Visa

Omläggningen av vår aktieportfölj till direktägande av aktier gäller enbart våra aktieinvesteringar inom OECD-länderna. Vi fortsätter att äga en mindre del i aktiva fonder och ETF:er som vi bedömer kompletterar vår basportfölj. Omläggningen motsvarar cirka 75 procent av våra aktieinvesteringar i OECD. Vår aktieexponering på tillväxtmarknader förvaltas fortfarande i sin helhet av externa fondleverantörer.

Våra fonder är ESG-anpassade

Vi ställer krav på att våra förvaltare är ESG-anpassade och att de har en väl fungerande ESG-process i sin förvaltning. Vi följer regelbundet upp de innehav av aktier som våra förvaltare har. Om vi har frågor rörande ett bolag eller om vi har en avvikande uppfattning om ett bolag ur ett hållbarhetsperspektiv tar vi kontakt med förvaltaren i fråga.  Vi arbetar aktivt med dialog med våra förvaltare.