Återbäring för februari 2020

2020-03-16

Återbäringsräntorna för februari finns nu tillgängliga. Utvecklingen under februari präglades av en hög grad av osäkerhet och stora börsfall till följd av att det nya viruset, Covid-19, snabbt spred sig i Kina och sedan vidare över gränserna.

Ditt pensionssparande sker i en väl diversifierad portfölj av tillgångar i fastigheter och obligationer som balanserar mer riskfyllda tillgångar som aktier. De stora nedgångarna på aktiemarknaderna är förklaringen till att återbäringsräntorna i februari blev negativa. En jämförelse är den svenska börsen som föll med närmare 10 procent i februari. 

Här hittar du aktuella återbäringsräntor

XS SM MD LG XL