Uppgifter om dina utbetalningar från oss

2020-02-28

I år har vi skickat en kontrolluppgift för de utbetalningar du fått från maj till december 2019. Samma uppgifter kommer att finnas i din deklaration, redovisade från Kåpan Pensioner.
Utbetalningar för januari till april har SPV skickat en kontrolluppgift på. De uppgifterna kommer också finnas i deklarationen, redovisade från SPV. Den summan som står att SPV betalat ut kan dock vara högre än din kontrolluppgift visar. Det kan i så fall bero på att du också har haft utbetalningar av förmånsbestämd ålderspension och den pensionen redovisas inte i kontrolluppgiften.

Läs mer om ändrade kontrolluppgifter på spv.se

XS SM MD LG XL