Kåpan Pensioner omvandlas till tjänstepensionsförening

2021-01-04

Föreningen fick den 21 december 2020 tillstånd av Finansinspektionen att bedriva tjänstepensionsverksamhet enligt Lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag. Beslutet gäller från den 1 januari 2021. Beslutet innebär bland annat att föreningen byter firmanamn till Kåpan tjänstepensionsförening och vi har gjort att ett antal formella ändringar i stadgarna. Föreningens kortnamn kommer även fortsättningsvis att vara Kåpan Pensioner.

XS SM MD LG XL