Kåpan Pensioner köper hela Svenska Myndighetsbyggnader

2022-11-21

Föreningen köper SBB:s andel i Svenska Myndighetsbyggnader och blir därigenom 100 procentig ägare till bolaget. I samband med förvärvet byter Svenska Myndighetsbyggnader namn till Kåpan Fastigheter AB. Kåpan Fastigheter AB kommer äga, utveckla och förvalta fastigheter med i huvudsak statliga myndigheter som kunder. Värdet på innehavet uppgår till cirka 16 miljarder kronor och bolagets fokus är att erbjuda hyresgästerna en effektiv lokalförsörjning.  VD för Kåpan Fastigheter är Cecilia Vestin.

Läs mer om Kåpan Fastigheter på webbplatsen kapanfastigheter.se

XS SM MD LG XL