Invasionen av Ukraina – Hur påverkas Kåpan?

2022-03-03

Rysslands invasion av Ukraina har skapat stort mänskligt lidande och stor osäkerhet i världen. Värdet på framför allt aktier har påverkats negativt. Särskilt gäller det tillgångar i Ryssland. Föreningen har inga direktägda tillgångar i Ryssland men vi har via indexfonder i tillväxtmarknader, marginella innehav i ryska aktier vars värde för närvarande är högst osäkert.

Traditionell försäkring som du har hos oss är ett bra alternativ i osäkra tider. Vi har en bra spridning av placeringarna i ditt pensionssparande där de tillgångar vi har i obligationer, fastigheter och infrastruktur balanserar upp mer riskfyllda tillgångar i aktier. Det finns också en garanti som gör att grunden i sparandet är säkrat.

När börserna går ner påverkar det återbäringsräntan på dina försäkringar. Vi publicerar återbäringsräntorna varje månad så fort de är fastställda. I samband med detta räknar vi också om värdet på din försäkring. Om du loggar in på Mina sidor kan du då se hur detta påverkat ditt värde och prognosen på det månadsbelopp du ska få i pension.

För dig som har en utbetalning räknar vi ut ditt månadsbelopp som gäller för hela året i januari varje år. Månadsbeloppet kan öka eller minska mellan åren beroende på hur värdet av våra tillgångar har utvecklats under året som har gått.

XS SM MD LG XL