Vi startar Kåpan Aktieval – ett sparande i aktier

2022-04-04

Vi har nu en ny valbar försäkring Kåpan Aktieval som riktar sig till dig som vill ha mer aktier i placeringen av din statliga tjänstepension. Kåpan Aktieval placerar enbart i aktier fram tills du går i pension. Den har samma låga kostnader som våra övriga försäkringar.

Vill du veta mer om Kåpan Aktieval kan du läsa mer i vårt faktablad.

Faktablad Kåpan Aktieval

Vill du välja Kåpan Aktieval för din valbara del gör du det på spv.se

Logga in och gör ditt val på SPV:s webbplats

XS SM MD LG XL