Marginella innehav i aktuella nischbanker

2023-03-13

Föreningen har inga direktägda aktier i de två amerikanska nischbankerna Silicon Valley Bank (SVB) och Signature Bank som i dagsläget är satta under förvaltning av den amerikanska bankövervakningsmyndigheten FDIC. 

Via en av våra externa fonder, Handelsbanken Globala Småbolag Index, har vi en liten andel kopplat till Signature Bank på under en miljon kronor i senast angivna värde. I banken First Republic äger föreningen 19 000 aktier med ett för närvarande osäkert värde. Innehavet är en marginell del av våra indexnära placeringar och utgjorde vid årsskiftet 0,02 procent av värdet på de totala tillgångarna.

XS SM MD LG XL