Publikationer

Här hittar du Kåpan Pensioners publikationer. Du kan ladda ner alla publikationerna som pdf.

Broschyr om din pensionsförsäkring (pdf, nytt fönster)

Information om din pensionsförsäkring.

Stadgar för Kåpan Pensioner (pdf, nytt fönster)

Stadgar för Kåpan Pensioner som godkända av Finansinspektionen den 4 oktober 2016. Innehåller bland annat allmänna försäkringsvillkor och information om garanterade räntor.

Ersättningspolicy (pdf, nytt fönster)

Information om hur vi hanterar ersättning till anställda på Kåpan Pensioner.