Sparande för olika åldersgrupper

När vi placerar ditt sparande tar vi hänsyn till din ålder och hur lång tid kvar till pension du har. Det innebär att vi minskar andelen aktier och därmed risken när du blir äldre och närmar dig pension.

Om du är ung och har lång tid kvar till pension får du en högre risk i ditt sparande. Det gör vi för att du ska få möjlighet till en högre avkastning. Placeringar med mer risk förväntas över tid ge en högre avkastning än mer stabila placeringar. Värdeutvecklingen kan samtidigt svänga betydligt mer för placeringar med mer risk. När du är äldre och närmar dig pension minskar vi risken. Det gör att du då förväntas få en högre stabilitet i ditt sparande och pensionen kan ligga på en jämnare nivå.

Vi delar in det sparade kapitalet i tre olika åldersgrupper med olika fördelning av tillgångsslag. Vilken fördelning som gäller för dig beskriver vi nedan.

Alla medlemmar investerar i samma tillgångar och underliggande värdepapper. Det är endast andelen av respektive tillgångsslag som varierar mellan de olika åldersgrupperna.

För dig som är 54 år eller yngre

För dig som är 54 eller yngre placerar vi 50 till 65 procent av kapitalet i aktierelaterade tillgångar, 20 till 35 procent i ränterelaterade tillgångar och 10 till 20 procent i fastighetsrelaterade tillgångar. Fördelningen mellan olika tillgångar är en fördelning vi siktar mot. Om marknadsförutsättningar och våra nyckeltal ändras kan fördelningen bli en annan.

Cirkeldiagram över tillgångsfördelningen

Fördelning av placeringarna för dig som är 54 år eller yngre.

För dig som är mellan 55 år och 64 år

För dig som är mellan 55 och 64 år placerar vi 30 till 45 procent av kapitalet i aktierelaterade tillgångar, 40 till 55 procent i ränterelaterade tillgångar och 10 till 20 procent i fastighetsrelaterade tillgångar. Fördelningen mellan olika tillgångar är en fördelning vi siktar mot. Om marknadsförutsättningar och våra nyckeltal ändras kan fördelningen bli en annan.
Cirkeldiagram över tillgångsfördelningen

Fördelning av placeringarna för dig som är mellan 55 år och 64 år.

För dig som är 65 år eller äldre eller tar ut din pension

För dig som är 65 år eller äldre eller om du har börjat ta ut din pension, placerar vi 20 till 35 procent av kapitalet i aktierelaterade tillgångar, 50 till 65 procent i ränterelaterade tillgångar och 10 till 20 procent i fastighetsrelaterade tillgångar. Fördelningen mellan olika tillgångar är en fördelning vi siktar mot. Om marknadsförutsättningar och våra nyckeltal ändras kan fördelningen bli en annan.

Fördelning av placeringarna för dig som är 65 år eller äldre eller har börjat ta ut din pension.

XS SM MD LG XL