Våra försäkringar

Kåpan Tjänste

Du som är statligt anställd får inbetalningar till Kåpan Tjänste.

Kåpan Valbar

Du har en valbar del där du väljer försäkringsgivare och sparform. Har du valt oss placeras pengarna i Kåpan Valbar.

Kåpan Extra

Genom lokala kollektivavtal kan din arbetsgivare göra extra avsättningar till din pension.

Kåpan Flex

För dig som är född 1988 eller senare betalar arbetsgivaren motsvarande 1,5 procent av din lön till denna del.

När du är statligt anställd tillhör du tjänstepensionsavtalet PA 16. Avtalet innebär att du blir medlem hos Kåpan Pensioner i och med att din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension. Samtliga försäkringar hos oss är premiebestämda. Det innebär att det är den sammanlagda storleken på inbetalningarna och den avkastning vi kan ge dig som bestämmer storleken på din pension från oss.

Kåpan Pensioner är en tjänstepensionsförening. Det innebär att medlemmarna äger verksam­heten tillsammans och där allt sparande går tillbaka till medlemmarna i form av utbetald pension. Föreningen är inte öppen för alla, utan medlem kan endast vara en person som omfattas av de statliga pensionsavtalen. Föreningen förvaltar över 130 miljarder kronor för fler än 850 000 medlemmar.

Ditt sparande hos Kåpan Pensioner är en traditionell pensionsförsäkring

Hos oss har du en traditionell försäkring. Det innebär att det är våra förvaltare sköter förvaltningen åt dig. I en traditionell försäkring är du även garanterad en viss avkastning på ditt sparande.


Återbetalningsskydd

Du kan välja att komplettera din försäkring med skydd till efterlevande. Det gör du genom att lägga till återbetalningsskydd.

Läs mer om återbetalningsskydd.

Välj hur du vill ta ut din pension

Du väljer själv om du vill att din pension ska betalas livet ut eller under en begränsad period. Du ansöker genom logga in på Mina sidor och använda tjänsten Planera och ansök. Det kan du göra när du fyllt 54 år.

Logga in på Mina sidor

De försäkringar du kan ha ser du här:

Kåpan Tjänste – Obligatorisk del för alla statligt anställda där arbetsgivaren betalar in minst motsvarande 2 procent av din lön.

Kåpan Valbar – Valbar del av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 där du själv väljer vilken försäkringsgivare som ska förvalta dina pengar. Arbetsgivaren betalar in minst motsvarande 2,5 procent av din lön.

Kåpan Extra – Genom lokala kollektivavtal kan din arbetsgivare göra extra avsättningar till din pension.

Kåpan Flex - För dig som är född 1988 eller senare betalar din arbetsgivare in ytterligare 1,5 procent motsvarande din lön till denna del.

XS SM MD LG XL