Lägg till återbetalningsskydd

Beroende på din livssituation kan det vara bra att ibland se över så att ditt val av återbetalningsskydd passar.

Behöver du återbetalningsskydd?

När du bedömer om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte bör du utgå från din familjesituation. Återbetalningsskyddet kan ge en viss ekonomisk trygghet för din familj, samtidigt som din pension blir lägre. Det är viktigt att du ser till hela ditt försäkringsskydd när du gör bedömningen. Uppgift om du har återbetalningsskydd på dina försäkringar hos oss hittar du i ditt pensionsbesked.

Så här kan du välja till återbetalningsskydd

Du har möjlighet att lägga till återbetalningsskydd:

  • Inom sex månader från det att din försäkring är nytecknad
  • Inom ett år från det att du gift dig, blivit sambo eller fått barn har du möjlighet att komplettera dina försäkringar med ett återbetalningsskydd.
  • Du kan välja att lägga till återbetalningsskydd även om du inte gift dig, blivit sambo eller fått barn, återbetalningsskyddet gäller då på kommande premier i en ny försäkring.
  • Du kan inte lägga till återbetalningsskydd efter det att du börjat ta ut din pension.

Om du vill lägga till återbetalningsskydd på dina försäkingar gör du det genom att logga in på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Om du inte har möjlighet att logga in kan du använda vår blankett.

Lägg till återbetalningsskydd (pdf, nytt fönster)

 

Tillhör du pensionavtalet PA-91?

Tillhör du pensionavtalet PA-91 kan du inte välja till återbetalningsskydd på din Kåpan Tjänste. Du som slutat din statliga anställning före 2003 tillhör PA-91.

Vem kan vara förmånstagare?

Förmånstagare kan vara:

  1. Make, maka, registrerad partner eller tidigare make, maka, registrerad partner.
  2. Sambo eller tidigare sambo.
  3. Barn, fosterbarn eller barn till någon av personerna i punkt 1 och 2.

Föräldrar eller syskon kan aldrig vara förmånstagare.

Generellt förmånstagarförordnade

Enligt Kåpan Pensioners generella förmånstagarförordnande går efterlevandepensionen i första hand till din make, maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand till dina barn när du har återbetalningsskydd.

Särskilt förmånstagarförordnande

I ett särskilt förmånstagarförordnande kan du ändra ordning av eller fördelning till förmånstagare enligt ovan. Ett särskilt förmånstagarförordnande måste du skicka in i original.

Särskilt förmånstagarförordnande (pdf, nytt fönster)

Gör en prognos på hur mycket återbetalningsskyddet kan innebära

Vill du göra en prognos på hur mycket återbetalningsskyddet kan innebära för dig kan du göra det på konsumenternas webbplats. Prognosen gäller för den valbara delen i PA 16 (Kåpan Valbar).

Gör en prognos du som är född 1988 eller senare och tillhör PA 16 avdelning I

Gör en prognos du som är född före 1988 och tillhör PA 16 avdelning II

Du kan också logga in på Mina sidor för att se hur månadsbeloppet påverkas för din försäkring.

Logga in på Mina sidor