Lägg till återbetalningsskydd

Beroende på din livssituation kan det vara bra att ibland se över så att ditt val av återbetalningsskydd passar.

Behöver du återbetalningsskydd?

När du bedömer om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte bör du utgå från din familjesituation. Återbetalningsskyddet kan ge en viss ekonomisk trygghet för din familj, samtidigt som din pension blir lägre. Det är viktigt att du ser till hela ditt försäkringsskydd när du gör bedömningen. Uppgift om du har återbetalningsskydd på dina försäkringar hos oss hittar du i ditt pensionsbesked.

Så här kan du välja till återbetalningsskydd

Du har möjlighet att lägga till återbetalningsskydd:

 • Inom sex månader från det att din försäkring är nytecknad
 • Inom ett år från det att du gift dig, blivit sambo eller fått barn har du möjlighet att komplettera dina försäkringar med ett återbetalningsskydd.
 • Du kan välja att lägga till återbetalningsskydd även om du inte gift dig, blivit sambo eller fått barn, återbetalningsskyddet gäller då på kommande premier i en ny försäkring.
 • Du kan inte lägga till återbetalningsskydd efter det att du börjat ta ut din pension.

Om du vill lägga till återbetalningsskydd på dina försäkringar gör du det genom att logga in på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Om du inte har möjlighet att logga in kan du använda vår blankett.

Lägg till återbetalningsskydd (pdf, nytt fönster)

 

Tillhör du pensionavtalet PA-91?

Tillhör du pensionavtalet PA-91 kan du inte välja till återbetalningsskydd på din Kåpan Tjänste. Du som slutat din statliga anställning före 2003 tillhör PA-91.

Vem kan vara förmånstagare?

Följande personer kan vara förmånstagare:

 • make, maka, registrerad partner eller sambo 
 • tidigare make, maka, registrerad partner eller sambo.
 • barn, fosterbarn eller barn till någon av personerna ovan.

Föräldrar eller syskon kan aldrig vara förmånstagare.

Generellt förmånstagarförordnade

Enligt Kåpan Pensioners generella förmånstagarförordnande går efterlevandepensionen i första hand till din make, maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand till dina barn när du har återbetalningsskydd.

Särskilt förmånstagarförordnande

I ett särskilt förmånstagarförordnande kan du ändra ordning eller fördelning av pengarna till förmånstagare. Ett särskilt förmånstagarförordnande måste du skicka in i original.

Den här blanketten använder du om du vill att förmånstagarförordnandet ska gälla alla dina befintliga försäkringar med återbetalningsskydd och om du vill att dina pengar ska gå till dina barn eller att hälften av dina pengar betalas till din make, maka sambo och hälften till dina barn.

Särskilt förmånstagarförordnande (pdf, nytt fönster)

Vill du välja andra alternativ som inte finns på blanketten?

Vill du välja andra alternativ som inte finns på blanketten behöver du kontakta oss på 060-18 75 85. Det kan till exempel vara:

 • att du vill ha en annan fördelning än hälften
 • att du vill att pengarna bara betalas till något av dina barn
 • att förmånstagarförordnandet bara ska gälla en av dina försäkringar
 • att du vill att pengarna betalas till en före detta make, maka eller sambo
 • att du vill att pengarna betalas till din make, maka eller sambos barn.

Gör en prognos på hur mycket återbetalningsskyddet kan innebära

Vill du göra en prognos på hur mycket återbetalningsskyddet kan innebära för dig kan du göra det på konsumenternas webbplats. Prognosen gäller för den valbara delen i PA 16 (Kåpan Valbar).

Gör en prognos du som är född 1988 eller senare och tillhör PA 16 avdelning I

Gör en prognos du som är född före 1988 och tillhör PA 16 avdelning II

Du kan också logga in på Mina sidor för att se hur månadsbeloppet påverkas för din försäkring.

Logga in på Mina sidor