Att spara hos Kåpan

Vi vill att du som medlem ska känna att vi på Kåpan Pensioner tar väl hand om dina sparade pengar ända tills det är dags för dig att gå i pension. Därför vill vi gärna peka på några fördelar med att ha oss som förvaltare.

Garanterad avkastning

I en traditionell försäkring har du alltid en garanterad del. För våra försäkringar består garantin av att du har en garanterad ränta på 1 procent som du får tillgodoräkna dig på 80 procent av inbetalda premier.

Läs mer om garanterad avkastning

Återbäring

För dig som sparar hos oss garanterar vi alltid en viss avkastning på dina pengar, en garanterad ränta. Det innebär att ditt kapital aldrig kan minska. Om avkastningen blir högre än den garanterade räntan får du dessutom återbäring. Återbäringsräntan bestäms månadsvis i efterskott.

Läs mer om återbäring

Premiebestämd pension

Din pension hos oss är premiebestämd vilket innebär att du varje år fram till pension bygger upp ditt eget pensionskapital. De totala inbetalningarna tillsammans med den avkastning som vi skapar på kapitalet bestämmer storleken på din pension.

Läs mer om premiebestämd pension

Avkastning med balanserad risk

Vår målsättning är en god långsiktig avkastning inom ramen för att vi måste säkra värdet på ditt inbetalade pensionskapital. Att förvalta kapital på ett bra sätt handlar om att hitta en balans mellan risktagande och förväntad avkastning.

Läs mer om avkastning med balanserad risk

Våra låga kostnader

För att hantera dina pensionspengar har vi kostnader. Dessa kostnader påverkar storleken på din pension. Eftersom pensionssparande är ett långsiktigt sparande kan även små skillnader i kostnadsnivå få stor påverkan för hur stor din pension kommer att bli.

Läs mer om våra låga kostnader

Skydd om du lever länge

När din pension ska betalas ut kan du bestämma om du vill att den ska betalas ut under en viss tid eller under resten av ditt liv. Väljer du en livsång utbetalning och du lever längre än förväntat fortsätter dina utbetalningar, vilket är en del av försäkringen.

Läs mer om skydd om du lever länge

Flytträtt

Flytträtt innebär att du kan flytta kapitalet i en pensionsförsäkring mellan olika försäkringsgivare. Pengar som är inbetalade till Kåpan Ålderspension efter 1 juli 2016 kan du flytta till andra valbara försäkringsgivare. Övriga försäkringar hos oss kan du inte flytta.

Läs mer om flytträtt

Våra föräkringsvillkor

Läs våra försäkringsvillkor

Spara hos Kåpan

XS SM MD LG XL