Återbäring

Hur mycket du får i pension kommer troligtvis bestämmas av värdet på din försäkring. Detta eftersom värdet nästan alltid är högre än det garanterade värdet.

Vi räknar om värdet på din försäkring varje månad. Då använder vi återbäringsräntan som motsvarar den utveckling vi haft på våra tillgångar. Eftersom återbäringsräntan speglar utvecklingen på tillgångarna kan den vara både positiv och negativ.

Vi har generationsbaserat sparande med fyra generationsportföljer med olika återbäringsräntor. Vilken generationsportfölj du tillhör beror på din ålder. Risknivån i generationsportföljerna är olika vilket avspeglas av skillnaden i tillgångsfördelning mellan huvudsakliga placeringsområden aktier, ränterelaterade tillgångar och fastigheter. Du som är ung och därmed har lång tid kvar till pension får en högre risk i ditt sparande för att få möjlighet till en högre avkastning, medan du som är äldre och har kort tid kvar till pensionen får en lägre risk i ditt sparande.

När vi fastställt månadens återbäringsräntor publicerar vi dem på vår webbplats.

De senaste fastställda återbäringsräntorna

Kåpan Pensioners återbäringsräntor de tio senaste åren

XS SM MD LG XL