Återbäring

Under hela året får du även en ränta som beräknas på hela ditt sparade kapital. Den kallas återbäringsränta. Vi har även det lägsta avdraget för kostnader av alla alternativen för den valbara delen i det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16. Det innebär att du har fått en god utveckling på ditt pensionskapital hos oss.

Återbäringsränta

Även om det är bra med en garanterad ränta så är det troligtvis återbäringsräntan som slutligen påverkar storleken på din pension. Den betalas ut som extra ränta när det finns överskott i föreningen och kan därför variera över tiden och kan vara både positiv och negativ.

Återbäringsräntan bestäms för varje månad. Till skillnad från den garanterade räntan kan återbäringsräntan i värsta fall vara negativ och när det händer måste man "ta tillbaka" pengar från tidigare års överskott det vill säga de år då återbäringsräntan varit högre än den garanterade räntan.

Räkneexempel

I vårt exempel är den garanterade pensionen 2 220 kronor per månad. Utbetalningarna pågick under perioden december 2006 och fem år framåt.

Sista omräkningen av utbetalda belopp gjordes i februari 2011. Pensionskapitalet var då 25 776 kronor. Den återstående utbetalningstiden var 9 månader. Kapitaliseringsfaktorn beräknad med prognosantagandena uppgick till 8,9652.

Nytt prognosbelopp blev

prognosbelopp = pensionskapital / kapitaliseringsfaktor =
= 25 776,12 / 8,9652 = 2 875,13

Nytt återbäringsbelopp blev

återbäringsbelopp = prognosbelopp - garanterat pensionsbelopp=   = 2 875,13 - 2 219,59 ≈ 656

Här visas hur beloppen såg ut under hela utbetalningsperioden för vårt exempel.

Fr.o.m. Garanterat
pensionsbelopp
Återbäringsbelopp Summa
2006-12-01 2 220 283 2 503
2007-05-01 2 220 508 2 728
2008-05-01 2 220 589 2 809
2009-04-01 2 220 236 2 456
2010-04-01 2 220 283 2 503
2011-03-01 2 220 656 2 876

Återbäringsränta