Återbäring

Under hela året får du även en ränta som beräknas på hela ditt sparade kapital. Den kallas återbäringsränta. Vi har även det lägsta avdraget för kostnader av alla alternativen för den valbara delen i det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16. Det innebär att du har fått en god utveckling på ditt pensionskapital hos oss.

Återbäringsränta

Även om det är bra med en garanterad ränta så är det troligtvis återbäringsräntan som slutligen påverkar storleken på din pension. Den betalas ut som extra ränta när det finns överskott i föreningen och kan därför variera över tiden och kan vara både positiv och negativ.

Återbäringsräntan bestäms för varje månad. Till skillnad från den garanterade räntan kan återbäringsräntan i värsta fall vara negativ och när det händer måste man "ta tillbaka" pengar från tidigare års överskott det vill säga de år då återbäringsräntan varit högre än den garanterade räntan.

Genomsnitt av de fyra generationsportföljernas återbäringsräntor