Premiebestämd pension

De statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 ger dig som statligt anställd en tjänstepension utöver din allmänna pension. Avtalet innebär bland annat att arbetsgivaren betalar in pensionspremier för din räkning till Kåpan Pensioner.

Din pension hos oss är premiebestämd vilket innebär att du varje månad fram till pension bygger upp ditt eget pensionskapital. De totala inbetalningarna tillsammans med den avkastning som vi skapar, bestämmer storleken på din pension.

Detta till skillnad från en förmånsbestämd pension – som den förmånsbestämda delen i tjänstepensionsavtalet PA 16 – där din lön åren innan pensionering och antalet tjänsteår bestämmer din pension. I ett förmånsbestämt system är det arbetsgivaren som får det överskott som skapats på förvaltat kapital men det är även arbetsgivaren som bär risken om det skulle bli ett underskott.

Vilka av våra pensioner du har och hur mycket kapital du har kan du se om du loggar in på Mina sidor.

Logga in på Mina Sidor

Din statliga tjänstepension kan även omfatta en förmånsbestämd del.

Information om den förmånsbestämda delen hittar du på Statens tjänstepensionsverks webbplats

Din pension bestäms på olika sätt

XS SM MD LG XL