Skydd om du lever länge

När din pension ska betalas ut kan du bestämma om du vill att den ska betalas ut under en viss tid eller under resten av ditt liv. Vi använder bland annat livslängdsantaganden för att bestämma hur stor din pension blir per månad. Väljer du en livslång utbetalning och du lever längre än förväntat fortsätter dina utbetalningar, vilket är en del av försäkringen. Vi garanterar således att du får pension från oss varje månad även om du lever länge.

En annan del av försäkringen är att en livslängdsgaranti är kopplad till varje inbetalning, på samma sätt som den garanterade räntan. Garantin innebär att även om antagandena om förväntad livslängd förändras, kommer de antaganden vi garanterade dig när premien betalades in inte försämras och ge dig en lägre pension.

Utbetalning livet ut eller under en begränsad tid

Du kan välja mellan tidsbegränsad eller livslång utbetalning för ditt pensionskapital hos oss. Den förväntade återstående livslängden för dig som är medlem och som i år fyller 65 år är cirka 23 år. Det innebär att en tidsbegränsad utbetalning på fem år ger dig en högre nivå på pensionen under en relativt kort tid av din förväntade tid som pensionär. Du bör även väga in möjligheten att du eventuellt har vissa arbetsinkomster. Det kan innebära höga marginalskatteeffekter på din tidsbegränsade pension som kanske inte uppstår när du väljer en livslång utbetalning. För dig med en låg förväntad pension bör även effekterna på olika stöd och bidrag beaktas när du väljer hur din pension ska betalas ut.

Pensionsutbetalning per år med ett pensionskapital på
100 000 konor och en antagen återbäringsränta på 5 procent

Medellivslängdens utveckling 1900-2019

XS SM MD LG XL