Våra låga avgifter

Kåpan Pensioner har en liten egen förvaltning och den försäkringsadministrativa delen sköter SPV vilket ger effektiva och stabila förutsättningar.

Kostnaderna som respektive försäkringsgivare har för att administrera din pension dras av från den återbäring som du får varje år. Små skillnader blir mycket pengar eftersom ditt kapital förvaltas under lång tid.

Du som sparar hos Kåpan Pensioner gör det till låga avgifter och vår målsättning är att kunna sänka avgifterna ytterligare och därmed ge dig som medlem en ännu högre pension.

Kåpan Pensioner har de lägsta avgifterna av alla valbara försäkringsgivare i PA 16 med traditionell försäkring.

Utveckling av våra kostnader de senaste åren

Din faktiska ränta efter avkastningsskatt och avgifter – nettoräntan.

En garanterad ränta är tryggt och bra men ännu bättre är det när återbäringsräntan ger god utdelning. Men det du kanske inte alltid tänker på är att din försäkringsgivare gör avdrag för skatt och förvaltningskostnader. Det är sen nettoräntan som blir kvar efter avdrag som är det riktigt intressanta och det är den som faktiskt ökar din pension.

Avkastningsskatten är lika för alla pensionssparare och är en schablonskatt som vi drar av från bruttoräntan när vi ska räkna ut nettoräntan. Avkastningsskatten är 15 procent av statslåneräntan det vill säga cirka 0,1 procent av ditt pensionskapital. Skatten motsvarar den skatt du själv betalar på avkastningen på ditt eget sparande det vill säga bankräntor, utdelningar eller aktievinster, som är på 30 procent, men den är inte direkt jämförbar.

Avdragen för skatt och kostnader gör vi både på återbäringsräntan och på den garanterade räntan. Att du hos oss har låga kostnader är förstås en stor fördel för dig som sparare.

Avgifter

Fast avgift per år: 6 kronor
Rörlig kostnad: 0,1 procent

XS SM MD LG XL