Händelser i livet

Din pension påverkas av olika händelser i livet och av de val du gör. De flesta händelser som till exempel om du gifter dig, får barn eller går ner i arbetstid påverkar din pension. I de olika händelserna beskriver vi vad som händer eller vad du bör tänka på när du befinner dig i de olika situationerna.

Nyanställd

Vad som gäller för dig och din tjänstepension

När du är anställd hos en statlig arbetsgivare omfattas du även av andra delar, läs mer om vad som gäller på SPV:s webbplats.

SPV.s webbplats

Slutat din statliga anställning

Läs mer om olika möjligheter att ta ut din pension

Du kan ha rätt till förmånsbestämd ålderspension

Du som har slutat din statliga anställning kan också ha rätt till förmånsbestämd ålderspension. Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen bestäms av den lön (pensionsunderlag) du hade och din tjänstetid.

Läs mer om vad som gäller om du slutat din statliga anställning på SPV:s webbplats

Förälder

Din arbetsgivare fortsätter också att betala in pengar till din statliga tjänstepension under tiden du är föräldraledig. När du får barn kan det också vara viktigt att se över om du vill lägga till återbetalningsskydd på din pension.

Sjuk

Du fortsätter att tjäna in pension till Kåpan Tjänste och Kåpan Ålderspension när du har sjukpension. Är du född 1988 eller senare tjänar du även in till Kåpan Flex om du har en utbetald lön under tiden du är sjuk.

Läs mer om vad som gäller om du blir sjuk på SPV:s webbplats