Startsida

3,0 %

Återbäringsränta 2015

1,0 %

Månadsränta mars 2016

6 kr

Fast avgift per försäkring och år

0,07 %

Rörlig avgift på kapitalet per år

Aktuellt

Prenumerera

Information från årsstämma med överstyrelsen

2016-04-07

Föreningens årsstämma beslutade att anpassa föreningens stadgar till det nya pensionsavtalet PA 16. Vid stämman presenterades även att föreningen avser gå över till ett generationsbaserat sparande för medlemmarna.

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2015

2016-03-23

Nu är Kåpan Pensioners årsredovisning klar för verksamhetsåret 2015. Årsredovisningen är kompletterad med en hållbarhetsredovisning som även innehåller en innehavsförteckning.

Kommentar rörande etiska investeringar

2015-11-23

I föreningens årsredovisning redogör vi för vårt arbete med etiska investeringar. Vi arbetar med utgångspunkt i de beslut som fattats av riksdag och regering och de internationella konventioner som Sverige står bakom. Vi är en liten organisation som på ett så effektivt sätt som möjligt förvaltar våra medlemmars kapital.

Nytt pensionsavtal för statligt anställda

2015-11-11

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har idag undertecknat ett avtal om nya pensionsbestämmelser för unga medarbetare i staten. Avtalet innebär att det på sikt införs ett helt premiebestämt pensionssystem.

060-18 75 85

Kåpan Pensioner
851 90 Sundsvall

Koll på hela din pension

På minpension.se kan du logga in och få koll på hela din pension.

Se dina pensionsbesked

Varje år får du ett pensionsbesked från Kåpan Pensioner.