Kontakta oss

Om du har frågor till oss om dina försäkringar, dina val, återbäring eller kring annat som rör din pension kan du kontakta vår kundservice via telefon eller via mejl.

Kundservice

Kåpan Pensioner och SPV har ett samarbete rörande bland annat samordnade pensionsbesked, koordinerade webbsidor samt gemensam kundservice och administration. Syftet är att kunna ge dig som statligt anställd en effektiv och heltäckande service.

Telefon: 060-18 75 85
E-post: kapan@spv.se
Adress: Kåpan Pensioner, 851 90 Sundsvall

Ringer du från utlandet?

Ringer du från utlandet är numret +46 60 18 75 85

Öppettider

Vintertid
Måndag till fredag, kl. 08.00-16.30

Sommartid, juni till augusti
Måndag till fredag, kl. 08.00-16.00

Synpunkter

Hjälp oss att utveckla vår service till dig. Om du har synpunkter eller förslag på hur vi kan bli bättre, vill vi gärna ta del av dem. Du kan skicka dina synpunkter och förslag till kapan@spv.se

Ledning och organisation

Vill du ha kontakt med vår ledning eller har frågor om föreningens organisation, ring till vår växel.

Telefon: 08-411 49 45

Förmedlare

Vi hjälper dig som arbetar som försäkringsförmedlare, mäklare eller ombud att få information för den person som du representerar. Vi skickar svar inom en vecka.

Vi har sammanställt några punkter med information som vi ofta får frågor om:

  • Vi uppdaterar värdet på de olika pensionerna (försäkringarna) en gång i månaden.
  • Vi har ingen flytträtt på pensionerna vilket innebär att det belopp som den försäkrade har tjänat in inte går att flytta från Kåpan Pensioner. För den individuella ålderspensionen kan den försäkrade byta försäkringsgivare för kommande inbetalningar. Det nya valet gäller från och med kommande årsskifte
  • Fullmakter som gäller dödsbon kan vi inte hantera via vår funktion för förmedlare. Skicka istället ärendet till vår kundservice kapan@spv.se.

Skicka dina frågor för kunder som har pension från Kåpan Pensioner till kapanmaklare@spv.se

För att vi ska kunna ge dig ett snabbt svar vill vi att du:

  • kontrollerar att personen du företräder är eller har varit statligt anställd
  • bifogar en fullmakt vid varje tillfälle som du ställer en fråga
  • anger kundens personnummer i ämnesraden
  • skickar ett mejl per person
  • Om svaret ska skickas till en annan e-postadress än den som vi får fullmakten i från, ange det i mejlet.

Om du inte är nöjd med oss

Om du som medlem är missnöjd med Kåpan Pensioner, ska du i första hand vända dig till vår kundservice.

Telefon: 060-18 75 85
E-post: kapan@spv.se
Adress: Kåpan Pensioner, 851 90 Sundsvall

Är du inte nöjd efter den kontakten vill vi att du skriftligen skickar in ditt klagomål via post eller e-post så att vi kan utreda ärendet vidare.

Du kan också vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå eller konsumentvägledningen i din kommun för att få kostnadsfri rådgivning. Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kan pröva ditt ärende och rekommendera hur det ska lösas. I sista hand kan du väcka talan i allmän domstol.