Försäkring med eller utan återbetalningsskydd

Det är möjligt att teckna din försäkring hos oss med ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att din familj får din pension om du dör innan hela din pension är utbetald. Vi betalar ut efterlevandepensionen under fem år efter din bortgång. Vilket värde du har på varje försäkring redovisar vi på ditt pensionsbesked.

De efterlevande du kan utse är din familj. Med familj menar vi make, maka, sambo, barn eller fosterbarn. Du kan också välja om du vill att vi ska betala ut pengarna till före detta make, maka, sambo eller barn till någon av dessa.

Dina försäkringar kan vara med eller utan återbetalningsskydd

Det finns möjlighet att teckna alla våra försäkringar med återbetalningsskydd. Om du inte gör något aktivt val har din Kåpan Tjänste inget återbetalningsskydd. Du som inte gör ett aktivt val får Kåpan ålderspension med återbetalningsskydd. Kåpan Extra tecknas med återbetalningsskydd om inte din arbetsgivare avtalat om annat. På ditt pensionsbesked kan du se om du har skydd och på vilken försäkring.

Återbetalningsskydd eller inte

När du bedömer om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte bör du utgå från din familjesituation. Återbetalningsskyddet kan ge en viss ekonomisk trygghet för din familj, samtidigt som din egen pension blir lägre. Det är viktigt att du ser till hela ditt försäkringsskydd när du gör bedömningen.

Om du dör när du är statligt anställd har din familj rätt till pengar som betalas ut i sex år efter dödsfallet, så kallad efterlevandepension från SPV. Din familj får även ersättning från din tjänstegrupplivförsäk­ring.

Läs mer om ditt försäkringsskydd vid dödsfall som statligt anställd på spv.se

Du kan välja till eller välja bort återbetalningsskydd

Du kan välja om du vill ha återbetalningsskydd inom tre månader efter att du tecknat din försäkring eller inom ett år efter att du gift dig, blivit sambo eller fått barn. I annat fall kan du välja att sätta in kommande premier på en ny försäkring med återbetalningsskydd.

Du kan ta bort återbetalningsskyddet utan att du ändrat dina familjeförhållanden. Ändring av återbetalningsskydd kan du bara göra innan du börjat ta ut din pension.

Lägga till återbetalningsskydd (pdf, nytt fönster)

Ta bort återbetalningsskydd (pdf, nytt fönster)

Återbetalningsskydd innebär att du avstår en del av din framtida pension

Väljer du återbetalningsskydd blir din egen pension lägre. Det beror på att du genom att välja skydd avstår från att få arvsvinst. Arvsvinsten är de pengar som alla delar på när någon dör bland de som har en försäkring utan återbetalningsskydd.

Läs mer om ditt försäkringsskydd vid dödsfall som statligt anställd på spv.se

Kostnad för återbetalningsskydd

Det går inte att exakt säga vad återbetalningsskyddet kostar. Det beror på hur vår framtida avkastning blir och hur länge de försäkrade hos oss lever. I tabellen till höger illustrerar vi med några exempel vad återbetalningsskyddet kan innebära i form av lägre pension från olika åldrar om du behåller skyddet hela tiden fram till din pension.

Vill du göra en prognos på hur mycket återbetalningsskyddet kan innebära för dig kan du göra det på konsumenternas webbplats. Prognosen gäller för den individuella ålderspensionen i PA 03 (Kåpan Ålderspension).

Gör en prognos hur mycket återbetalningsskyddet kostar på konsumenternas webbplats

Arvsvinsten fördelas ut varje år, vilket innebär att försäkringar utan återbetalningsskydd får extra inbetalningar utöver den återbäringsränta som tillförs alla försäk­ringar. Om du har en försäkring utan återbetalningsskydd kan du på pensions­beskedet se hur stor arvsvinsten är på din försäkring. Har du återbetalnings­skydd finns det inget värde i den kolumnen.

Vilka kan vara förmånstagare?

Enligt Kåpan Pensioners generella förmånstagarförordnande går efterlevandepensionen i första hand till din make, maka sambo och i andra hand till dina barn. I ett särskilt förmånstagarförordnande kan du ändra ordning eller fördelning och även sätta in före detta make, maka, sambo eller barn till någon av dessa förmånstagare.

Särskilt förmånstagarförordnande (pdf, nytt fönster)

Med återbetalningsskydd betalas ditt pensionskapital ut som en efterlevandepension

Efterlevandepension

Återbetalningsskyddet innebär att du får en lägre pension

¹) Beräkningen bygger på ditt pensionskapital idag, om du fortsätter betala in premier i nuvarande omfattning fram till pension kommer siffrorna ovan ungefär att halveras.