Du är här:Startsida //

Välkommen till Kåpan

Kåpan Pensioner förvaltar kollektivavtalad tjänstepension för dig som är eller har varit statligt anställd.

Läs mer om Kåpan »

Aktuellt

Prenumerera

Kommentar rörande etiska investeringar »

2015-11-23

I föreningens årsredovisning redogör vi för vårt arbete med etiska investeringar. Vi arbetar med utgångspunkt i de beslut som fattats av riksdag och regering och de internationella konventioner som Sverige står bakom. Vi är en liten organisation som på ett så effektivt sätt som möjligt förvaltar våra medlemmars kapital. Som vi skriver i årsredovisningen har vi valt att utgå ifrån de bedömningar som görs av AP-fondernas etiska råd, Etikrådet. Vi presenterar samtliga våra investeringar i en särskild innehavsförteckning som finns under fliken ”Om Kåpan/finansiell redovisning” här på webbplatsen. Vi har aktivt arbetat med att exkludera de bolag som rådet anser bör undvikas och beskriver hur vi gör det.

Sammantaget är vår bedömning att vi har en god etisk nivå på placeringarna med utgångspunkt i av statsmakterna fattade beslut och organisationens resurser.

Innehavsförteckning 2014 (pdf, nytt fönster)

Läs mer om våra etiska riktlinjer

 

Månadsräntan 2,7 procent för oktober 2015 »

2015-11-17

Månadsräntan för oktober var positiv och uppgår till 2,7 procent. Vi räknar om ditt pensionskapital varje månad och på webbplatsen minpension.se kan du uppdatera dina belopp.

Nytt pensionsavtal för statligt anställda  »

2015-11-11

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har idag undertecknat ett avtal om nya pensionsbestämmelser för medarbetare i staten. Avtalet innebär att det på sikt införs ett helt premiebestämt pensionssystem.

Läs mer

Fler nyheter »

Snabblänkar

Min pension

På minpension.se kan du logga in och få en samlad bild av hela din pension.

Logga in på minpension.se

Se dina pensionsbesked

Varje år får du ett pensionsbesked från Kåpan Pensionser där du bland annat får uppgifter om det totala kapital du har hos oss.

Logga in på SPV.se för att se dina pensionsbesked