Välkommen till Kåpan

Kåpan Pensioner förvaltar tjänstepensioner enligt kollektivavtal för de som är eller har varit statligt anställda. Det nu gällande avtalet träffades år 2003 och kallas PA 03. Kåpan Pensioner är en medlemsägd förening där allt kapital tillhör medlemmarna.

Läs mer om Kåpan

Aktuellt

Prenumerera

Delårsrapport juni 2015 »

2015-08-25

Resultatet för det första halvåret 2015 var en avkastning på 3,2 procent. Den månadsvisa återbäringsräntan uppgår sammantaget till 3,3 procent för samma period. Konsolideringsgraden uppgick till 100 procent per den 30 juni. Omkostnaderna fortsatte att ligga på en låg nivå, 0,07 procent på årsbasis. Solvensgraden uppgick till 157 procent. Du kan ta del av delårsrapporten genom att ladda ner den som pdf via länken nedan.

Delårsrapport juni 2015 (pdf, nytt fönster)

Månadsräntan 1,4 procent för juli 2015 »

2015-08-17

Månadsräntan för juli uppgår till 1,4 procent. Vi räknar om ditt pensionskapital varje månad och på webbplatsen minpension.se kan du uppdatera dina belopp.

Månadsräntan -1,8 procent för juni 2015 »

2015-07-20

Månadsräntan för juni var negativ och uppgår till
- 1,8 procent. Återbäringsräntan för det första halvåret 2015 är positiv och uppgår sammantaget för de sex månaderna till 3,3 procent.

Fler nyheter »