Välkommen till Kåpan

Kåpan Pensioner förvaltar tjänstepensioner enligt kollektivavtal för de som är eller har varit statligt anställda. Det nu gällande avtalet träffades år 2003 och kallas PA 03. Kåpan Pensioner är en medlemsägd förening där allt kapital tillhör medlemmarna.

Läs mer om Kåpan

Aktuellt

Prenumerera

Nytt pensionsavtal för statligt anställda »

2015-06-29

Tre av de fyra parterna på det statliga avtalsområdet har tecknat ett nytt pensionsavtal för statligt anställda. Avtalet börjar gälla från den 1 januari 2016 och omfattar i princip bara anställda som är födda 1988 eller senare. För övriga anställda kommer det nuvarande avtalet PA 03 att fortsätta gälla.

Läs mer

Månadsräntan 0,3 procent för maj 2015 »

2015-06-17

Månadsräntan för maj uppgår till 0,3 procent. Vi räknar om ditt pensionskapital varje månad och på webbplatsen minpension.se kan du uppdatera dina belopp.

Månadsräntan 0,2 procent för april 2015 »

2015-05-15

Månadsräntan för april uppgår till 0,2 procent. Vi räknar om ditt pensionskapital varje månad och på webbplatsen minpension.se kan du uppdatera dina belopp.

Fler nyheter »