Välkommen till Kåpan

Kåpan Pensioner förvaltar tjänstepensioner enligt kollektivavtal för de som är eller har varit statligt anställda. Det nu gällande avtalet träffades år 2003 och kallas PA 03. Kåpan Pensioner är en medlemsägd förening där allt kapital tillhör medlemmarna.

Läs mer om Kåpan

Aktuellt

Prenumerera

Månadsräntan 1,0 procent för juni 2014 »

2014-07-15

Månadsräntan för juni uppgår till 1,0 %. Från årsskiftet gick vi över till månadsvis återbäringsränta i stället för årsvis i efterskott. Ditt pensionskapital räknas om månadsvis och på webbplatsen www.minpension.se kan du uppdatera dina belopp.

Återbäringsräntan för det första halvåret uppgår därmed till 7,5%

Månadsräntan 1,5 procent för maj 2014 »

2014-06-23

Månadsräntan för maj uppgår till 1,5 %. Från årsskiftet gick vi över till månadsvis återbäringsränta i stället för årsvis i efterskott. Ditt pensionskapital räknas om månadsvis och på webbplatsen www.minpension.se kan du uppdatera dina belopp.

Månadsräntan 1,2 procent för april 2014 »

2014-05-26

Månadsräntan för april uppgår till 1,2 %. Från årsskiftet gick vi över till månadsvis återbäringsränta i stället för årsvis i efterskott. Ditt pensionskapital räknas om månadsvis och på webbplatsen www.minpension.se kan du uppdatera dina belopp.

Fler nyheter »