Välkommen till Kåpan

Kåpan Pensioner förvaltar tjänstepensioner enligt kollektivavtal för de som är eller har varit statligt anställda. Det nu gällande avtalet träffades år 2003 och kallas PA 03. Kåpan Pensioner är en medlemsägd förening där allt kapital tillhör medlemmarna.

Läs mer om Kåpan

Aktuellt

Prenumerera

Månadsräntan 1,6 % för oktober 2014 och hittills under året 11 % »

2014-11-17

Månadsräntan för oktober uppgår till 1,6 procent. Det innebär att återbäringsräntan hittills under året det vill säga från januari till oktober uppgår till 11 procent. Ditt pensionskapital räknas om varje månad och på webbplatsen www.minpension.se kan du uppdatera dina belopp.

Månadsräntan 0,1 procent för september 2014 »

2014-10-21

Månadsräntan för september uppgår till 0,1 procent. Från årsskiftet gick vi över till månadsvis återbäringsränta i stället för årsvis i efterskott. Ditt pensionskapital räknas om månadsvis och på webbplatsen www.minpension.se kan du uppdatera dina belopp.

Månadsräntan 1,0 procent för augusti 2014 »

2014-09-24

Månadsräntan för augusti uppgår till 1,0 procent. Från årsskiftet gick vi över till månadsvis återbäringsränta i stället för årsvis i efterskott. Ditt pensionskapital räknas om månadsvis och på webbplatsen www.minpension.se kan du uppdatera dina belopp.

Fler nyheter »