Välkommen till Kåpan

Kåpan Pensioner förvaltar tjänstepensioner enligt kollektivavtal för de som är eller har varit statligt anställda. Det nu gällande avtalet träffades år 2003 och kallas PA 03. Kåpan Pensioner är en medlemsägd förening där allt kapital tillhör medlemmarna.

Läs mer om Kåpan

Aktuellt

Prenumerera

Månadsräntan 2,1 procent för februari 2015 »

2015-03-23

Månadsräntan för februari uppgår till 2,1 procent. Vi räknar om ditt pensionskapital varje månad och på webbplatsen minpension.se kan du uppdatera dina belopp.

Månadsräntan 2,0 procent för januari 2015 »

2015-02-19

Månadsräntan för januari uppgår till 2,0 procent. Vi räknar om ditt pensionskapital varje månad och på webbplatsen minpension.se kan du uppdatera dina belopp. Månadsräntan kan vara både positiv och negativ eftersom den är beroende av värdeutvecklingen på föreningens tillgångar.

Månadsräntan 0,2 procent för december 2014 vilket ger 12,7 procent för hela år 2014 »

2015-01-21

Månadsräntan för december 2014 uppgår till 0,2 procent. Det innebär att återbäringsräntan under hela år 2014 sammantaget uppgår till 12 procent och omräknat till effektiv årsränta till 12,7 procent. Ditt pensionskapital räknas om varje månad och på webbplatsen www.minpension.se kan du uppdatera dina belopp.

Fler nyheter »