Välkommen till Kåpan

Kåpan Pensioner förvaltar tjänstepensioner enligt kollektivavtal för de som är eller har varit statligt anställda. Det nu gällande avtalet träffades år 2003 och kallas PA 03. Kåpan Pensioner är en medlemsägd förening där allt kapital tillhör medlemmarna.

Läs mer om Kåpan

Aktuellt

Prenumerera

Månadsräntan 1,0 procent för augusti 2014 »

2014-09-24

Månadsräntan för augusti uppgår till 1,0 procent. Från årsskiftet gick vi över till månadsvis återbäringsränta i stället för årsvis i efterskott. Ditt pensionskapital räknas om månadsvis och på webbplatsen www.minpension.se kan du uppdatera dina belopp.

Månadsräntan 0,8 procent för juli 2014 »

2014-08-27

Månadsräntan för juli uppgår till 0,8 procent. Från årsskiftet gick vi över till månadsvis återbäringsränta i stället för årsvis i efterskott. Ditt pensionskapital räknas om varje månad och på webbplatsen www.minpension.se kan du uppdatera dina belopp.

Delårsrapport juni 2014 »

2014-08-21

Resultatet för det första halvåret 2014 var en avkastning på 5,9 procent. Den månadsvisa återbäringsräntan uppgår sammantaget till 7,5 procent för för samma period. Konsolideringsgraden uppgick till 100 procent per den 30 juni. Omkostnaderna fortsatte att ligga på en låg nivå, 0,08 procent på årsbasis. Solvensgraden uppgick till 151 procent. Du kan ta del av delårsrapporten genom att ladda ner den som pdf via länken nedan.

Delårsrapport juni 2014 (pdf, nytt fönster)

Fler nyheter »