Välkommen till Kåpan

Kåpan Pensioner förvaltar tjänstepensioner enligt kollektivavtal för de som är eller har varit statligt anställda. Det nu gällande avtalet träffades år 2003 och kallas PA 03. Kåpan Pensioner är en medlemsägd förening där allt kapital tillhör medlemmarna.

Läs mer om Kåpan

Aktuellt

Prenumerera

Månadsräntan 0,2 procent för december 2014 vilket ger 12,7 procent för hela år 2014 »

2015-01-21

Månadsräntan för december 2014 uppgår till 0,2 procent. Det innebär att återbäringsräntan under hela år 2014 sammantaget uppgår till 12 procent och omräknat till effektiv årsränta till 12,7 procent. Ditt pensionskapital räknas om varje månad och på webbplatsen www.minpension.se kan du uppdatera dina belopp.

Månadsräntan 1,0 procent för november 2014 » »

2014-12-15

Månadsräntan för november uppgår till 1,0 procent. Från årsskiftet gick vi över till återbäringsränta varje månad istället för årsvis i efterskott. Ditt pensionskapital räknas om varje månad och på webbplatsen www.minpension.se kan du uppdatera dina belopp.

Sänkt avdragsrätt för ditt privata pensionssparande »

2014-12-10

Från 1 januari 2015 sänker regeringen avdragsrätten för privat pensionssparande till 1 800 kronor per år (150 kronor per månad).  Sparar du mer får du betala skatt två gånger.  I Kåpan Plus försäkringsvillkor behöver du spara minst 200 kronor per inbetalning. Om du har ett sparande varje månad behöver du därför avsluta det. Har du autogiro avslutar du det enklast via din bank. Du kan också meddela oss så hjälper vi dig. Från 31 december 2015 kommer vi helt att stänga för insättningar till Kåpan Plus.

Fler nyheter »