Välkommen till Kåpan

Kåpan Pensioner förvaltar tjänstepensioner enligt kollektivavtal för de som är eller har varit statligt anställda. Det nu gällande avtalet träffades år 2003 och kallas PA 03. Kåpan Pensioner är en medlemsägd förening där allt kapital tillhör medlemmarna.

Läs mer om Kåpan

Aktuellt

Prenumerera

Månadsräntan 1,3 procent för mars 2014 »

2014-04-14

Månadsräntan för mars uppgår till 1,3 %. Från årsskiftet gick vi över till månadsvis återbäringsränta i stället för årsvis i efterskott.

Ditt pensionskapital räknas om månadsvis och på webbplatsen www.minpension.se kan du uppdatera dina belopp. 

Månadsräntan 2,1 procent för februari 2014 »

2014-03-18

Från årsskiftet gick vi över till månadsvis återbäringsränta i stället för årsvis i efterskott. Månadsräntan för februari uppgår till 2,1%.

Ditt pensionskapital räknas om med utgångspunkt i månadsräntan och på webbplatsen www.minpension.se kan du uppdatera dina belopp och göra aktuella prognoser för din pension.

För dig som har din försäkring under utbetalning ändras pensionsutbetalningarna även fortsättningsvis bara en gång per år. Nytt utbetalningsbelopp räknas fram i samband med utbetalningen i februari månad varje år

Årsredovisning 2013 »

2014-03-12

Nu är Kåpan Pensioners årsredovisning klar för verksamhetsåret 2013. Du kan ta del av årsredovisningen genom att ladda ner den som pdf via länken nedan.

Årsredovisning 2013 (pdf, nytt fönster)

Fler nyheter »