Välkommen till Kåpan

Kåpan Pensioner förvaltar tjänstepensioner enligt kollektivavtal för de som är eller har varit statligt anställda. Det nu gällande avtalet träffades år 2003 och kallas PA 03. Kåpan Pensioner är en medlemsägd förening där allt kapital tillhör medlemmarna.

Läs mer om Kåpan

Aktuellt

Prenumerera

Månadsräntan 0,2 procent för april 2015 »

2015-05-15

Månadsräntan för april uppgår till 0,2 procent. Vi räknar om ditt pensionskapital varje månad och på webbplatsen minpension.se kan du uppdatera dina belopp.

Månadsräntan 0,5 procent för mars 2015 »

2015-04-23

Månadsräntan för mars uppgår till 0,5 procent. Vi räknar om ditt pensionskapital varje månad och på webbplatsen minpension.se kan du uppdatera dina belopp.

Årsredovisning 2014 »

2015-04-10

Nu är Kåpan Pensioners årsredovisning klar för verksamhetsåret 2014. Du kan ta del av årsredovisningen genom att ladda ner den som pdf via länken nedan. Årsredovisningen är i år kompletterad med en separat innehavsförteckning.

Årsredovisning 2014 (pdf, nytt fönster)

Innehavsförteckning 2014 (pdf, nytt fönster)

Fler nyheter »