Blanketter

Ansök om att ta ut din pension och ändra återbetalningsskydd på Mina sidor

På Mina sidor kan du ansöka om att ta ut din pension. Du kan också lägga till eller ta bort återbetalningsskydd.

Logga in på Mina sidor

Om du inte har möjlighet att logga in kan du använda våra våra blanketter istället. Fyll i blanketten och skicka in den till oss. Adressen hittar du på blanketten.

BlankettNummerBeskrivning
Ansökan om att ta ut pension från Kåpan Pensioner före 65 år (pdf, nytt fönster) 1506 Börja ta din pension hos Kåpan Pensioner före 65 år. Ange det datum då du vill att försäkringen ska börja betalas ut.
Ansökan om att ut pension efter 65 år eller ändra period för utbetalningen (pdf, nytt fönster) 1517 Skjut upp din pension hos Kåpan Pensioner till efter 65 år. Ange det datum då du vill att försäkringen ska börja betalas ut.
Lägg till återbetalningsskydd (pdf, nytt fönster) 7140 Lägg till återbetalningsskydd på din pension hos Kåpan Pensioner.
Ta bort återbetalningsskydd (pdf, nytt fönster) 7141 Ta bort återbetalningsskydd på din pension hos Kåpan Pensioner.
Särskilt förmånstagarförordnande för Kåpanförsäkringar (pdf, nytt fönster) 1520 Ändra vem som får dina pengar om du dör, så kallat särskilt förmånstagarförordnande. Endast för dig som har återbetalningsskydd på din pension.
Anmälan av konto för utbetalning av pension (pdf, nytt fönster)  - Meddela Swedbank vilken bank du har och vilket kontonummer pengarna ska betalas ut till. Har du ett konto i Sverige kan du även meddela ditt konto direkt på webben via swedbank.se/kontoregister
Anmälan av konto för utbetalning av pension till bankkonto i utlandet (pdf, nytt fönster) - Meddela Swedbank vilket utländskt bankkonto pengarna ska betalas ut till.
Anmäl kontonummer för utbetalning av pension till omyndig (pdf, nytt fönster) - Meddela Swedbank vilken bank en omyndig har och vilket kontonummer pengarna ska betalas ut till.