Tjänstepension från din statliga anställning

Du som arbetar statligt omfattats av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16, som förhandlats fram av Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på det statliga området.

Din tjänstepension ser lite olika ut beroende på vilket år du är född. Generellt sett tillhör du avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16 om du är född före 1988. Är du född 1988 eller senare tillhör du avdelning 1.

Tjänstepension för dig som är född före 1988

Kåpan Tjänste

Varje månad betalar arbetsgivaren in pengar som motsvarar 2 procent av din lön. Pengarna förvaltas av oss i en traditionell försäkring. Denna försäkring heter hos oss Kåpan Tjänste.

Läs mer om Kåpan Tjänste

Din valbara del - Kåpan Valbar eller Kåpan Aktieval

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön. Du bestämmer du själv hur den ska förvaltas, i traditionell försäkring eller fondförsäkring och vilken försäkringsgivare som ska förvalta dina pengar. Väljer du oss kan du välja mellan två produkter, Kåpan Valbar med lägre risk och Kåpan Aktieval med högre risk i sparandet. I valet väljer du även om du vill ha din försäkring med eller utan återbetalningsskydd. Om du inte gjort ett val placeras den valbara delen i Kåpan Valbar utan återbetalningsskydd.

Extra avsättningar genom enskilda överenskommelser (löneväxling)

Det finns även möjlighet att via din arbetsgivare göra extra avsättningar till din pension genom att du avstår lön eller semesterdagar genom en enskild överrenskommelse. Dessa pengar placeras i det val du gjort för din valbara del.

Läs mer om Kåpan Valbar

Läs mer om Kåpan Aktieval

Kåpan Flex (ny del från 2024)

Om du är född efter 1965 betalar din arbetsgivare in motsvarande 1,5 procent av din lön till Kåpan Flex. Om du är född 1965 eller tidigare och inte tar ut delpension betalar din arbetsgivare in motsvarande 0,5 procent av din lön. Den här delen kan du använda för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension.

Läs mer om Kåpan Flex

Kåpan Extra

Arbetsgivare och fackförbund har möjlighet genom lokala kollektivavtal göra extra avsättningar till tjänstepensionen. För dig som är född före 1988 betalas dessa inbetalningar till Kåpan Extra.

Läs mer om Kåpan Extra

Förmånsbestämd ålderspension

Som statligt anställd kan du också ha en förmånsbestämd ålderspension. Den administrerar SPV.

Läs mer om förmånsbestämd ålderspension (spv.se)

Tjänstepension för dig som är född 1988 eller senare

Kåpan Tjänste

Varje månad betalar arbetsgivaren in motsvarande 2 procent av din lön upp till 47 625 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in motsvarande 10 procent på lön från 47 625 kronor och uppåt.

Läs mer om Kåpan Tjänste

Din valbara del - Kåpan Valbar och Kåpan Aktieval

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 47 625 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in motsvarende 20 procent på lön från 47 625 kronor och uppåt.

Du bestämmer du själv hur den ska förvaltas, i traditionell försäkring eller fondförsäkring och vilken försäkringsgivare som ska förvalta dina pengar. Väljer du oss kan du välja mellan två produkter, Kåpan Valbar med lägre risk och Kåpan Aktieval med högre risk i sparandet. I valet väljer du även om du vill ha din försäkring med eller utan återbetalningsskydd. Om du inte gjort ett val placeras den valbara delen i Kåpan Valbar utan återbetalningsskydd.

Extra avsättningar genom enskilda överenskommelser (löneväxling)

Det finns även möjlighet att via din arbetsgivare göra extra avsättningar till din pension genom att du avstår lön eller semesterdagar genom en enskild överrenskommelse. Dessa pengar placeras i det val du gjort för din valbara del.

Läs mer om Kåpan Valbar

Läs mer om Kåpan Aktieval

Kåpan Flex

Arbetsgivaren betalar 1,5 procent av din lön (efter löneavdrag). Den här delen kan du använda för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension.

Extra avsättningar genom lokalt kollektivavtal

Arbetsgivare och fackförbund har möjlighet genom lokala kollektivavtal göra extra avsättningar till tjänstepensionen. För dig som är född 1988 eller senare betalas dessa inbetalningar till Kåpan Flex.

Läs mer om Kåpan Flex

På SPV:s webbplats kan du läsa om vilka händelser i livet som kan påverka din tjänstepension.

Läs om händelser i livet (spv.se)

Din samlade pension

Din pension består av olika delar. En del är den allmänna pensionen som du får från Pensionsmyndigheten. De flesta som arbetar har också en tjänstepension genom sin arbetsgivare. Du som arbetar eller har arbetat statligt har en tjänstepension. Vissa har även ett privat pension. Dessa delar är din samlade pension och på minpension.se kan du logga in och få en samlad bild av din pension.

 

XS SM MD LG XL