Skatt

Det är Statens tjänstepensionsverk, SPV, som betalar ut din tjänstepension från oss. Innan vi betalar ut din tjänstepension drar vi skatt.

Om din utbetalning är lägre än 14 000 kronor i månaden drar vi 30 procent.  Är din tjänstepension högre än 14 000 kronor i månaden drar vi skatt enligt Skatteverkets tabell eller enligt ett eventuellt särskilt beslut som kan gälla för dig.

Får du pension eller lön från flera olika håll kan ditt totala skatteavdrag bli för lågt. Behöver du hjälp att räkna ut din totala skatt för att slippa kvarskatt, ska du vända dig till Skatteupplysningen på 0771-567 567.

Information om hur du undviker kvarskatt på Skatteverkets webbplats

Behöver du höja ditt skatteavdrag?

I så fall ska du begära det hos den som betalar ut mest i månaden. Om det är SPV kan de inte höja ditt skatteavdrag just nu. Det beror på att det kommer nya regler för hur SPV redovisar skatt från januari 2019. Från den 7 januari kan du logga in på spv.se och se hur de nya reglerna påverkar din utbetalning. Du kan också se det på utbetalningsspecifikationen som du får i samband med utbetalningen i januari. Om SPV behöver höja ditt skatteavdrag kan du begära det från 7 januari genom att

  • logga in på spv.se och göra det i tjänsten Dina utbetalningar
  • ringa till Kundservice på 060-18 76 66

Ange vilken procentsats du vill att SPV drar på din utbetalning, till exempel 35 procent i stället för 30 procent. De kan tidigast lägga in det nya skatteavdraget från februari 2019.

Från april 2019 gäller detta

Från april 2019 betalar Kåpan Pensioner och SPV ut delarna i tjänstepensionen var för sig. Ditt extra skatteavdrag finns då kvar på den pension du får från SPV. Vill du att det istället ska dras från utbetalningen från Kåpan Pensioner måste du höra av dig igen i april.

Vill du att vi ska dra mindre skatt?

Om du vill att vi ska dra mindre än 30 procent i skatt måste vi få ett beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning) från Skatteverket.

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer och ansöka om ändrad beräkning av skatteavdrag.

Från april 2019 gäller detta

FFrån april 2019 betalar Kåpan Pensioner och SPV ut delarna i tjänstepensionen var för sig. Kåpan Pensioner kommer då bara tillämpa jämkningsbeslut som är ställda till Kåpan Pensioner .