Skatt

Det är Statens tjänstepensionsverk, SPV, som betalar ut din pension från oss. Innan vi betalar ut din tjänstepension drar vi skatt.

Om din utbetalning är lägre än 14 000 kronor i månaden drar vi skatt med 30 procent.  Är din pension högre än 14 000 kronor i månaden drar vi skatt enligt Skatteverkets tabell eller enligt ett eventuellt särskilt beslut som kan gälla för dig.

Får du pension eller lön från flera olika håll kan dina skatteavdrag bli för låga. För att du inte ska få kvarskatt kan du höra med Skatteverket om den totala skatten som dras är tillräcklig.

Information om hur du undviker kvarskatt på Skatteverkets webbplats

Vill du att vi ska dra mer skatt?

Om du vill att vi ska dra mer skatt på din utbetalning kontaktar du vår kundservice.

Så här gör du om du vill att vi ska dra mer skatt

  1. Skicka ett e-postmeddelande till kundservice@spv.se.
  2. I meddelandet skriver du ditt personnummer och hur mycket extra skatt du vill att vi ska dra per månad.

Det går också bra att ringa oss på telefonnummer 020-65 00 65.

Samma månad som vi börjar dra mer skatt skickar vi ett nytt besked om utbetalning till dig. Du får då veta vilket belopp som vi betalar ut till dig i fortsättningen och vilket belopp som vi drar i skatt.

Vill du att vi ska dra mindre skatt?

Om du vill att vi ska dra mindre än 30 procent i skatt måste vi få ett beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning) från Skatteverket.

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer och ansöka om ändrad beräkning av skatteavdrag.