Om Kåpan

Kåpan Pensioner förvaltar kollektivavtalad tjänstepension för dig som är eller har varit statligt anställd. Vi erbjuder en traditionell pensionsförsäkring med garanterad ränta och långsiktigt god avkastning. Kåpan Pensioner är en tjänstepensionsförening. Det innebär att medlemmarna äger verksamheten tillsammans.

Föreningen förvaltar över 120 miljarder kronor för fler än 850 000 medlemmar. Vi är ett litet försäkringsföretag med ett stort och viktigt uppdrag. Vi gör långsiktiga val för att balansera risk och avkastning på bästa sätt. Samtidigt håller vi våra kostnader så låga som möjligt och lägger begränsade resurser på marknadsföring. Allt för att kunna ge dig en god avkastning på pensionskapitalet till lägsta möjliga kostnad. När det blir överskott går allt tillbaka till dig i form av återbäring.

Vi bedriver en ansvarsfull förvaltning. Vi investerar med utgångspunkt i etiska normer och principer med bred förankring i det svenska samhället, baserat på beslut fattade av Sveriges riksdag och regering.

Kåpan bildades 1992 av parterna på det statliga avtalsområdet. Namnet Kåpan är en förkortning av benämningen kompletterande ålderspension. Kåpan är också samlingsnamnet på våra olika pensionsförsäkringar.

Verksamhetsmål

Vårt huvudändamål är att förvalta premiebestämda pensioner för statligt anställda och tidigare statligt anställda som omfattas av pensionsavtalen PA 16 och PA-91.

PA 16 är ett pensionsavtal mellan å ena sidan Arbetsgivarverket och å andra sidan de tre fackliga arbetstagarorganisationerna OFR/S, P och O, SACO-S och SEKO.

PA-91 har tecknats mellan Arbetsgivarverket och SACO-S, SEKO TCO-OF/S, P och O, men även mellan andra parter som tecknat pensionsavtal som knyter an till PA-91.

Daggkåpan

Vi har valt att använda daggkåpan som symbol för att ge färg till en annars stramt utformad kommunikation.

Daggkåpan (Alchemilla vulgaris L) känns igen på sina unikt formade rosettblad. I dess centrum samlas tidiga morgnar vattendroppar till en skimrande pärla. Dropparna bildas genom att bladen nattetid utsöndrar vatten som växten tagit upp genom roten, så kallad guttation, som trots växtens namn inte är dagg.

XS SM MD LG XL