Försäkring med eller utan återbetalningsskydd

Det är möjligt att lägga till eller ta bort återbetalningsskydd på din försäkring hos oss. Återbetalningsskydd innebär att om du dör innan hela din pension är utbetald betalar vi ut efterlevandepension till din familj. I första hand går den till din make, maka eller sambo och i andra hand till dina barn oavsett ålder. Din egen pension blir lägre med återbetalningsskydd.

Vill du se om du har återbetalningsskydd på dina försäkringar kan du göra det om du loggar in på Mina sidor. Där kan du också lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet.

Logga in på Mina sidor

Hur länge gäller återbetalningsskyddet?

Om din pension betalas ut livet ut gäller återbetalningsskyddet till den månad du fyller 75 år. Om du valt att ta ut pensionen under en begränsad period gäller återbetalningsskyddet tills du fått din sista utbetalning.

Vad kostar återbetalningsskydd?

Väljer du återbetalningsskydd blir din egen pension lägre. Det beror på att du inte får del av pengar från personer som dött och som hade försäkringar utan återbetalningsskydd (arvsvinst). Arvsvinsten delas enbart ut till försäkringar utan återbetalningsskydd.

Kostnaden för återbetalningsskyddet är inte exakt, utan beror på den framtida avkastningen och den faktiska livslängden hos de försäkrade i föreningen. Om du loggar in på Mina sidor kan du se vad skillnaden på månadsbeloppet blir just nu för din befintliga försäkring om du tar bort eller lägger till återbetalningsskydd.

Logga in på Mina sidor
Är du nyanställd beskriver vi i tabellen några exempel vad återbetalningsskyddet kan innebära i form av lägre pension från olika åldrar om du behåller skyddet hela tiden fram till penison. Beräkningen bygger på att du är nyanställd och fortsätter arbeta fram till 65 år.

ÅlderUtbetalning under 5 årUtbetalning livet ut
25 år -6 % -10 %
55 år -3 % -7 %


Arvsvinsten fördelas ut månadsvis, vilket innebär att försäkringar utan återbetalningsskydd får extra medel utöver återbäringsräntan. Om du har en försäkring utan återbetalningsskydd kan du i pensionsbeskedet se hur stor arvsvinsten är på din försäkring.

Hur mycket får mina efterlevande?

Hur mycket dina efterlevande får bestäms utifrån värdet på din försäkring när du dör. I ditt pensionsbesked kan du varje år se hur mycket återbetalningsskyddet skulle gett dina efterlevande vid årsskiftet.

När kan jag lägga till eller ta bort återbetalningsskydd?

Du har möjlighet att lägga till återbetalningsskydd:
•    inom sex månader från det att din försäkring är nytecknad
•    inom ett år från det att du gift dig, blivit sambo eller fått barn
•    på kommande premier i en ny försäkring.

Du kan ta bort återbetalningsskyddet utan att du ändrat dina familjeförhållanden. Du kan inte lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet efter att du börjat ta ut din pension.

Tillhör du pensionsavtalet PA-91 kan du inte välja till återbetalningsskydd på din Kåpan Tjänste. Du som slutat din statliga anställning före 2003 tillhör PA-91.

Varför får jag inte lägga till återbetalningsskydd när som helst?

Att ha en försäkring utan återbetalningsskydd innebär du får högre pension eftersom du får del de pengar som finns kvar på försäkringar efter någon som dött (arvsvinst). Arvsvinst fördelas mellan de som har en försäkring utan återbetalningsskydd. På samma sätt förväntas dina pengar tillfalla andra som har försäkringar utan återbetalningsskydd om du skulle dö i förtid. Att lägga till återbetalningsskydd innebär en försäkringsrisk för de andra utan återbetalningsskydd då dina pengar inte längre ska gå tillbaka till dem trots att du fått del av arvsvinsten.

För att skydda medlemmar utan återbetalningsskydd kan du inte lägga till återbetalningsskydd på en befintlig försäkring när som helst. Kåpan Pensioner har valt att ha möjlighet till att lägga till återbetalningsskydd när behovet av försäkringsskydd förändras. Du kan därför lägga till återbetalningsskydd i samband med att du gift dig, blivit sambo eller har fått barn. Vid andra tillfällen ser vi inte att försäkringsbehovet är förändrat och vi vill inte att andra medlemmar ska bära den ökade risken för att du ska kunna lägga till återbetalningsskydd.  

Vissa andra försäkringsgivare tillåter ändring med en hälsoprövning. Detta är en dyr hantering och vi är en liten organisation som försöker hålla kostnaderna på en låg nivå för samtliga medlemmar. Vi har därför inte valt att hantera hälsoprövning. Du kan däremot alltid lägga till återbetalningsskydd på framtida inbetalningar. 

Vem får efterlevandepensionen?

Enligt Kåpan Pensioners generella förmånstagarförordnande går efterlevandepensionen i första hand till din make, maka, registrerade partner eller sambo och i andra hand till dina barn. I ett särskilt förmånstagarförordnande kan du ändra ordning eller fördelning och i viss mån vilka som ska få efterlevandepensionen. Du kan välja följande personer som förmånstagare:
•    make, maka, registrerad partner eller sambo
•    tidigare make, maka, registrerad partner eller sambo
•    barn, fosterbarn till dig eller till någon av personerna ovan.

Föräldrar eller syskon kan aldrig vara förmånstagare. Ett särskilt förmånstagarförordnande måste du skicka in i original. Har du skivit ett testamente så gäller inte det för dina pensionsförsäkringar hos oss.

Den här blanketten använder du om du vill att förmånstagarförordnandet ska gälla alla dina befintliga försäkringar med återbetalningsskydd och om du vill att dina pengar ska gå till dina barn eller att hälften av dina pengar betalas till din make, maka sambo och hälften till dina barn.

Särskilt förmånstagarförordnande (pdf, nytt fönster)

Vill du välja andra alternativ som inte finns på blanketten behöver du kontakta oss på 060-18 75 85. Det kan till exempel vara:

  • att du vill ha en annan fördelning än hälften
  • att du vill att pengarna bara betalas till något av dina barn
  • att förmånstagarförordnandet bara ska gälla en av dina försäkringar
  • att du vill att pengarna betalas till en före detta make, maka eller sambo
  • att du vill att pengarna betalas till din make, maka eller sambos barn.

Hur länge betalas efterlevandepensionen ut?

  • Efterlevandepensionen betalas normalt ut i fem år.
  • Om utbetalning påbörjats med kortare uttagsperiod än livet ut fortsätter utbetalningen under den tid som återstår av pensionsutbetalningen.
  • Om försäkringens garanterade värde är mindre än 30 procent av ett prisbasbelopp betalas efterlevandepensionen ut som ett engångsbelopp.

Vilka andra skydd har jag som statligt anställd?

När du är statligt anställd har din familj rätt till efterlevandepension och tjänstegrupplivförsäkring om du dör. Hur mycket som betalas ut och vem som kan ta del av pengarna kan du läsa mer om hos Statens tjänstepensionsverk.

Läs mer om ditt försäkringsskydd vid dödsfall som statligt anställd på spv.se

Hur ändrar jag återbetalningsskyddet?

Du ändrar återbetalningsskyddet lättast genom att logga in på Mina sidor. Där går du in på respektive försäkring för att lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet.

Logga in på Mina sidor

Om du inte har möjlighet att logga in kan du använda våra blanketter.

Ta bort återbetalningsskydd (pdf, nytt fönster)

Lägg till återbetalningsskydd (pdf, nytt fönster)

 

Med återbetalningsskydd betalas ditt pensionskapital ut som en efterlevandepension vanligtvis i fem år

Efterlevandepension

XS SM MD LG XL