Vår innehavsförteckning

I vår innehavsförteckning hittar du våra innehav med bedömt marknadsvärde. Förteckningen gäller per den 31 december 2023. 

Innehavsföreckning 2023 (pdf, nytt fönster)

Små innehav med ett bedömt värde under 10 miljoner kronor samt innehav som är aktuella för försäljning eller avveckling har vi exkluderat från innehavsförteckningen.

XS SM MD LG XL