Kontakta oss

Om du har frågor till oss om dina försäkringar, dina val, återbäring eller kring annat som rör din pension kan du kontakta vår kundservice via telefon eller via mejl.

Kundservice

Kåpan Pensioner och SPV har ett samarbete gemensam kundservice och administration. Syftet är att kunna ge dig som statligt anställd en effektiv och heltäckande service.

Telefon: 060-18 75 85
E-post: kapan@spv.se
Adress: Kåpan Pensioner, 851 90 Sundsvall

Ringer du från utlandet?

Ringer du från utlandet är numret +46 60 18 75 85

Öppettider

Vintertid
Vardagar 09.00-16.30

Sommartid, juni till augusti
Måndag till fredag, kl. 09.00-16.00

Synpunkter

Hjälp oss att utveckla vår service till dig. Om du har synpunkter eller förslag på hur vi kan bli bättre, vill vi gärna ta del av dem. Du kan skicka dina synpunkter och förslag till kapan@spv.se

Ledning och organisation

Vill du ha kontakt med vår ledning eller har frågor om föreningens organisation, ring till vår växel.

Telefon: 08-411 49 45

Förmedlare

Vi hjälper dig som arbetar som försäkringsförmedlare, mäklare eller ombud att få information för den person som du representerar. Vi skickar svar inom en vecka.

Skicka dina frågor för kunder som har försäkringar hos oss till kapanmaklare@spv.se.

För att vi ska kunna ge dig ett snabbt svar vill vi att du:

  • bifogar en fullmakt vid varje tillfälle som du ställer en fråga
  • skickar ett mejl per person
  • skickar frågan från den e-postadress du vill ha svaret till. Vi svarar alltid till avsändarens e-postadress och det går inte att ange annan svarsadress.

Här har vi sammanställt några punkter med information som vi ofta får frågor om:

  • Vi uppdaterar värdet på de olika försäkringarna en gång i månaden.
  • Flytträtt finns bara för Kåpan Valbar (tidigare Kåpan Ålderspension) på pengar inbetalade efter 1 juli 2016. För övriga försäkringar har vi ingen flytträtt.
  • Fullmakter som gäller dödsbon kan vi inte hantera via vår funktion för förmedlare. Skicka istället ärendet till vår kundservice kapan@spv.se.
  • Vi svarar endast på fullmakter för privatpersoner.

Om du inte är nöjd med oss

Om du som medlem är missnöjd med Kåpan Pensioner, ska du i första hand vända dig till vår kundservice.

Telefon: 060-18 75 85
E-post: synpunkter@spv.se
Adress: Kåpan Pensioner, 851 90 Sundsvall

Är du inte nöjd efter den kontakten vill vi att du skriftligen skickar in ditt klagomål via post eller e-post så att vi kan utreda ärendet vidare.

Du kan också vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå för att få kostnadsfri vägledningom försäkring och pension. I sista hand kan du väcka talan i allmän domstol.

Vår klagomålsansvarig är Ulf Peterson, som finns registrerad hos Finansinspektionen.

Media

Ansvarig för mediakontakter är Marie Giertz.

Telefon: 08-611 49 22
Mobiltelefon: 0702-91 83 32