Kåpan Extra

Arbetsgivare och fackförbund har möjlighet genom lokala kollektivavtal göra extra avsättningar till tjänstepensionen. För dig som är född före 1988 placeras pengarna i Kåpan Extra.

Återbetalningsskydd

Kåpan Extra tecknas utan återbetalningsskydd. När de första pengarna betalats in skickar vi ett försäkringsbrev. Där står det vad som gäller för din försäkring och hur du gör för att ändra återbetalningsskydd.  Du kan också läsa mer om hur du gör för att ändra återbetalningsskydd, via länken nedan.

Vill du se om du har med eller utan återbetalningsskydd på dina försäkringar kan du göra det om du loggar in på Mina sidor. Där kan du också lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet.

Logga in på Mina sidor
Återbetalningsskydd innebär att om du dör innan hela din pension är utbetald, betalar vi ut efterlevandepension till din familj. I första hand går den till din make, maka eller sambo och i andra hand till dina barn oavsett ålder. Din pension blir något lägre om du har med återbetalningsskydd.

Läs mer om återbetalningsskydd

Avkastningen på ditt sparande

Kåpan Extra är en traditionell försäkring med garanterad ränta. Vi förvaltar pengarna aktivt och på samma sätt för alla våra försäkringar. Vår förvaltning har låga kostnader och vi som arbetar med placeringar har lång erfarenhet av kapitalförvaltning.

Läs mer om räntor och avkastning

Vi har låga avgifter

Avgifterna för Kåpan Extra är låga. Varje år tar vi ut en fast avgift på 6 kronor per försäkring och en avgift på 0,06 procent av ditt pensionskapital.

Avgifter

Fast avgift per år: 6 kronor
Kapitalavgift: 0,06 procent