Ta ut din pension

Pensionen från oss betalas ut med automatik från den månad du fyller 65 år. Du kan välja att ta ut pensionen före eller efter 65 år. Reglerna för hur du kan ta ut din pension ändras från 1 oktober 2020.

Planera och ansök på Mina sidor

På Mina sidor kan du planera och ansöka om din pension.

Logga in på Mina sidor

Vill du ta ut pensionen från 1 oktober 2020 eller senare, behöver du ansöka

Om du vill att pensionen börjar betalas ut 1 oktober eller senare gäller nya regler som innebär att du behöver ansöka för att din pension ska betalas ut.  Om du inte ansöker betalas de ut automatiskt livet ut när du fyller 71 år. Från 2023 höjs den åldern till 72 år.

När kan jag ta ut min pension?

Pensionen från oss betalas ut med automatik från den månad du fyller 65 år. Du kan välja att skjuta upp den så länge du vill. Om du vill gå före 65 år kan du i de flesta fall tidigast ta ut din pension från oss när du fyller 61 år. Om du loggar in på Mina sidor ser du vad som gäller för dig. I vissa fall kan du ta ut din pension tidigare än 61 år:

 • Kåpan Plus kan du ta ut från 55 år.
 • Om du har rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser eller om du har 60 år som pensionsålder kan du ta ut Kåpan Tjänste och Kåpan Extra från 60 år, Kåpan Valbar kan du ta ut tidigast från 61 år.
 • Om du tillhör det äldre pensionsavtalet PA-91 och avslutat din statliga anställning 2002 eller tidigare kan du ta pensionen från 55 år.
 • Om du tillhör det äldre pensionsavtalet PA-91 och avslutad din anställning efter 2002 kan du ta ut pensionen från 60 år.
 • Om du har arbetat på Försäkringskassan före 1 januari 2005 får du ta ut din pension från den tiden från 55 år.
 • Om du har en pension som gäller enligt Postnords pensionsavtal ITP-P får du ta ut din pension från 55 år.

Hur kan jag ta ut min pension?

Hur du kan ta ut din pension fungerar lite olika för våra olika försäkringar. Om du vill att din pension börjar betalas ut 1 oktober eller senare gäller nya regler.

Det här gäller från 1 oktober 2020

Från 1 oktober gäller nya regler för hur du kan ta ut din pension. De nya reglerna gäller om du vill att pensionen börjar betalas ut 1 oktober eller senare.

 • Kåpan Tjänste och Kåpan Extra kan du välja att ta ut livet ut eller under 5 till 20 år.
 • Kåpan Valbar kan du välja att ta ut livet ut eller under 10 till 20 år.

Kåpan Tjänste, Kåpan Extra och Kåpan Plus

Om du inte gör något val betalar vi ut pensionen under fem år. Du kan välja att ta ut den livet ut eller under en period på 5 till 20 år.

Om du väljer att ta ut pensionen livet ut och har ett återbetalningsskydd gäller återbetalningsskyddet fram till och med månaden före du fyller 75 år.

Om du tar ut hela försäkringen fram till du fyller 65 år kan du få den utbetald under minst tre år.

Kåpan Valbar

Pensionen betalas ut livet ut. Om du tar ut pensionen före 65 år kan du få pensionen utbetald under en begränsad tid. Då måste du ta ut hela försäkringen fram till att du fyller 65 år.

Kan pensionen betalas ut som ett engångsbelopp?

Om det garanterade värdet är mindre än ett prisbasbelopp kan du välja att ta ut pensionen som ett engångsbelopp.

Har du inte ansökt och det garanterade värdet är mindre än 30 procent av ett prisbasbelopp betalar vi ut pensionen som ett engångsbelopp.

Om du tar ut din pension före 65 år under en begränsad period

Tar du ut tjänstepensionen från Avdelning II i PA 16 under en begränsad period före 65 år, får den sammanlagda storleken på dina delar inte vara högre än:

 • 80 procent av den del av din årslön som är under 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadslön som är under 41 750 kronor, år 2020
 • 70 procent av den del av din årslön som är mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadslön som är mellan 41 750 och 111 333 kronor, år 2020
 • 40 procent av den del av din årslön som är mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadslön somär mellan 111 333 och 167 000 kronor, år 2020.

Om du tar ut förmånsbestämd ålderspension från SPV eller om du tar ut den valbara delen från en annan försäkringsgivare under en begränsad period, ska du lägga ihop beloppen du får från dem med de belopp som du får från Kåpan Pensioner. Innan du ansöker ska du se till att summan av beloppen är lägre än de gränser som anges ovan.

Om du ansöker utan att uppfylla dessa villkor kan du bli återbetalningsskyldig.

Om du har sjukpension

För att ansöka om att ta ut Kåpan Tjänste eller Kåpan Valbar får du inte samtidigt ha sjukpension.

Om du vill ansöka på blankett