Ta ut din pension

På Mina sidor planerar och ansöker du om din pension från oss.

Logga in på Mina sidor

 

När kan jag ta ut min pension?

Fram till den 1 oktober betalas pensionen från oss ut automatiskt från den månad du fyller 65 år. Du kan välja att skjuta upp den så länge du vill. Om du vill gå före 65 år kan du i de flesta fall ta ut din pension från oss tidigast när du fyller 61 år. I vissa fall kan du ta ut din pension tidigare. Logga in på Mina sidor för att se vad som gäller för dig.

Det här gäller för olika försäkringar och avtal

 • Kåpan Plus kan du ta ut från 55 år.
 • Om du har rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser eller om du har 60 år som pensionsålder kan du ta ut Kåpan Tjänste och Kåpan Extra från 60 år, Kåpan Valbar kan du ta ut tidigast från 61 år.
 • Om du tillhör det äldre pensionsavtalet PA-91 och avslutat din statliga anställning 2002 eller tidigare kan du ta pensionen från 55 år.
 • Om du tillhör det äldre pensionsavtalet PA-91 och avslutad din anställning efter 2002 kan du ta ut pensionen från 60 år.
 • Om du har arbetat på Försäkringskassan före 1 januari 2005 får du ta ut din pension från den tiden från 55 år.
 • Om du har en pension som gäller enligt Postnords pensionsavtal ITP-P får du ta ut din pension från 55 år.
 • Pension enligt  PA 16, avdelning 1 får du ta ut vid samma ålder som den allmänna pensionen. Idag är det tidigast vid 62 år.

Hur kan jag ta ut min pension?

Hur du kan ta ut din pension fungerar lite olika för våra olika försäkringar. Om du vill att din pension börjar betalas ut 1 oktober eller senare gäller nya regler. Då behöver du dessutom ansöka om alla försäkringar hos oss.

Kåpan Tjänste, Kåpan Extra och Kåpan Plus

 • Du kan välja att ta ut pensionen livet ut eller under en period på 5 till 20 år.
 • Om pensionen betalas ut livet ut och du har återbetalningsskydd gäller återbetalningsskyddet till och med månaden innan du fyller 75 år.
 • Om du tar ut hela försäkringen fram tills du fyller 65 år, kan du få den utbetald under minst tre år. Detta gäller inte om du tillhör avdelning 1 i PA 16.

Från 1 oktober gäller nya regler för hur du kan ta ut din pension om du tillhör Avdelning 2 i PA16

 •  Kåpan Tjänste och Kåpan Extra kan du välja att ta ut livet ut eller under 5 till 20 år.

Kåpan Valbar

 • Du kan välja att ta ut pensionen livet ut eller ta ut fram till 65 år. 
 • Om pensionen betalas ut livet ut och du har återbetalningsskydd gäller återbetalningsskyddet till och med månaden före du fyller 75 år.
 • Tillhör du avdelning 1 i PA 16 kan du Kåpan Valbar livet ut eller under en period på 10-20 år.

Från 1 oktober gäller nya regler för hur du kan ta ut din pension

 •  Kåpan Valbar kan du välja att ta ut livet ut eller under 10 till 20 år.

Kåpan Flex

 • Du kan välja att ta ut pensionen livet ut eller under en period på 1 till 20 år.
 • Om  pensionen betalas ut livet ut och har ett återbetalningsskydd gäller återbetalningsskyddet fram till och med månaden före du fyller 75 år.

Kan pensionen betalas ut som ett engångsbelopp?

Om det garanterade värdet är mindre än ett prisbasbelopp kan du välja att ta ut pensionen som ett engångsbelopp.

Har du inte ansökt och det garanterade värdet är mindre än 30 procent av ett prisbasbelopp betalar vi ut pensionen som ett engångsbelopp.

Om du tar ut din pension före 65 år under en begränsad period – gäller fram till 1 oktober

Tar du ut tjänstepensionen från Avdelning 2 i PA 16 under en begränsad period före 65 år, får den sammanlagda storleken på dina delar inte vara högre än:

 • 80 procent av den del av din årslön som är under 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadslön som är under 41 750 kronor, år 2020
 • 70 procent av den del av din årslön som är mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadslön som är mellan 41 750 och 111 333 kronor, år 2020
 • 40 procent av den del av din årslön som är mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadslön somär mellan 111 333 och 167 000 kronor, år 2020.

De här reglerna gäller om du tar ut din pension före 1 oktober. Om du tar ut förmånsbestämd ålderspension från SPV eller om du tar ut den valbara delen från en annan försäkringsgivare under en begränsad period, ska du lägga ihop beloppen du får från dem med de belopp som du får från Kåpan Pensioner. Innan du ansöker ska du se till att summan av beloppen är lägre än de gränser som anges ovan.

Om du ansöker utan att uppfylla dessa villkor kan du bli återbetalningsskyldig.

Om du har sjukpension

För att ansöka om att ta ut Kåpan Tjänste eller Kåpan Valbar får du inte samtidigt ha sjukpension.

Om du vill ansöka på blankett

Ansökan om att ta ut pension från Kåpan Pensioner - för dig som tillhör pensionsavtalet PA 16 (pdf, nytt fönster)

Ansökan om att ta ut pension från Kåpan Pensioner före 65 år - för dig som tillhör pensionsavtalen PA-91, PAF eller ITP-P pdf, nytt fönster)

Ansökan om att ta ut pension från Kåpan Pensioner efter 65 år- för dig som tillhör pensionsavtalen PA-91, PAF eller ITP-P (pdf, nytt fönster)