Kåpan Plus

Kåpan Plus är en privat pensionsförsäkring. Från januari 2016 har vi helt stängt för insättningar av nya premier. För dig som tidigare haft ett sparande ligger pengarna kvar och förvaltas av oss fram till dess att du tar ut din pension.

Återbetalningsskydd

När du tecknade Kåpan Plus valde du om försäkringen skulle gälla med eller utan återbetalningsskydd. Med återbetalningsskydd innebär det att efterlevandepension kan betalas ut till din familj om du dör innan hela din pension är utbetald. I första hand går den till make, maka eller sambo och i andra hand till barn oavsett ålder. Din pension blir något lägre med återbetalningsskydd.

Vill du se om du har med eller utan återbetalningsskydd på dina försäkringar kan du göra det om du loggar in på Mina sidor. Där kan du också lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet.

Logga in på Mina sidor

Läs mer om återbetalningsskydd

Vi har låga avgifter

Avgifterna för Kåpan Plus är låga. Varje år tar vi ut en fast avgift på 6 kronor per försäkring och en avgift på 0,06 procent av ditt pensionskapital.

Avgifter

Fast avgift per år: 6 kronor
Kapitalavgift: 0,06 procent