Våra låga avgifter

Vi arbetar aktivt med att effektivisera vår verksamhet. Våra kostnader som andel av förvaltat kapital, har minskat över tid. Vårt mål är att fortsätta sänka kostnaderna för att kunna ge dig som medlem en högre pension.

Vi tar ut en försäkringsavgift på 0,06 procent av ditt pensionskapital vilket motsvarar den kostnad vi har för att administrera din försäkring. Utgångspunkten är att föreningen enbart tar ut avgiften för att täcka de faktiska kostnaderna för att bedriva verksamheten.

Vi har även kostnader för att förvalta ditt kapital som dras direkt från din årliga avkastning. Vår kapitalförvaltningskostnad är 0,04 procent.

Utöver de kostnader vi har för våra egna förvaltare så tar riskkapitalfonder och andra externa förvaltare ut avgifter. De avgifterna dras direkt på avkastningen från respektive investering och ingår inte i kapitalförvaltningskostnaden.

Våra kostnader ligger på en lägre nivå än övriga valbara försäkringsgivare som erbjuder traditionell försäkring på det statliga avtalsområdet.

Avgifter för traditionell försäkring för statligt anställda
Försäkringsgivare Fast avgift per år
Rörlig   kostnad*
Kåpan Tjänstepension 0 kronor 0,10 %
Alecta 75 kronor 0,19 %
AMF 75 kronor 0,18 %

*Rörlig kostnad består av försäkringsavgift och kapitalförvaltningskostnad. (Källa: www.spv.se 2023-04-26.) 

Utveckling av våra kostnader för att administera din försäkring

Diagram som visar att våra försäkringsadministrativa kostnader har minskat från 0,9 procent till 0,5 procent på tio år

Diagrammet visar utveckningen av våra försäkringsadministrativa kostnader mellan 2012 och 2022.

Våra avgifter

Fast avgift:
0 kronor
Försäkringsavgift:
0,06 procent
Kapitalförvaltningskostnad:
0,04 procent